Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία για τις τράπεζες για να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία τους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα, τα κόστη τους. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων μπορεί να παίξει η Πληροφορική, σύμφωνα με τον Διονύση Θεοδοσίου, Head of IT Greece, HSBC.

netweek: Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο CIO ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται στον τραπεζικό τομέα;

Διονύσης Θεοδοσίου: Η Πληροφορική αποτελούσε πάντα το πιο ισχυρό όπλο στη φαρέτρα των τραπεζών, στοχεύοντας στην προσφορά νέων και καινοτόμων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχώς υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες από το ΙΤ. Τα τελευταία χρόνια, όμως, καθώς το επιχειρηματικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών έχει αλλάξει σημαντικά, οι απαιτήσεις αυτές έχουν πολλαπλασιαστεί. Η Διεύθυνση Πληροφορικής καλείται, όπως και πριν, να εφαρμόζει συνεχώς νέες λειτουργίες στα πληροφοριακά συστήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αυτήν τη φορά πρέπει να ανταποκριθεί και στις αυξημένες ανάγκες των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών – ενώ παράλληλα οφείλει να αντιμετωπίσει τους ολοένα και πιο «εξελιγμένους» κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων.

Και, φυσικά, έχοντας ως κύριο στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους, καθώς οι πιέσεις στον οικονομικό προϋπολογισμό είναι διαρκείς. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που διαμορφώνεται, η μεγαλύτερη, ίσως, πρόκληση για έναν CIO είναι η όσο το δυνατόν πιο αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του οργανισμού όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογική υποδομή και τα οικονομικά μέσα, ώστε να καλύψει όλες αυτές τις συχνά αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις – χωρίς να ξεχνά ότι βασικός στόχος είναι οι καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες, μέσω της ενδυνάμωσης των επιχειρηματικών τμημάτων με νέα εργαλεία. Γι’ αυτό, η σωστή προτεραιοποίηση των έργων, η μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων τόσο των ανθρώπων, όσο και της ομαδικής συνεργασίας συνολικά, η χρήση νέων τεχνολογιών και η άριστη σχέση και επικοινωνία με τα επιχειρηματικά τμήματα αποτελούν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας.

netweek: Με ποιο τρόπο η Πληροφορική μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός τραπεζικού οργανισμού;

Διονύσης Θεοδοσίου: Στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον, δεν αρκεί για τη Διεύθυνση Πληροφορικής, απλώς, να υλοποιεί και να υποστηρίζει τα συστήματα της τράπεζας. Το IT πρέπει, διαρκώς, να σχεδιάζει και να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τις επιχειρηματικές ανάγκες, με τον πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο. Η αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας μιας τράπεζας και απαιτεί από τα πληροφοριακά συστήματα, όχι μόνο να συλλέγουν και να διασταυρώνουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά και να διαθέτουν αυτόματους ελέγχους και μηχανισμούς ειδοποίησης.

Με αυτόν τον τρόπο οι υπάλληλοι της τράπεζας διευκολύνονται, ώστε να εξασφαλίζουν τις πλέον ενδεδειγμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες και ταυτόχρονα την απόλυτη κάλυψη των απαιτήσεων των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών. Ταυτόχρονα, εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας υλοποιούνται για να αποτρέψουν τυχόν ηλεκτρονικές επιθέσεις και διαρροές τραπεζικών δεδομένων. Τέλος, η ψηφιακή επανάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει τις τραπεζικές συνήθειες, δυνατότητες και επιλογές και η προσαρμογή της παραδοσιακής τραπεζικής στα νέα ψηφιακά κανάλια είναι, πλέον, μονόδρομος.

netweek: Ποιες είναι οι κυριότερες αρμοδιότητές σας ως IT Director στην HSBC; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ψηφιακή στρατηγική στην τράπεζά σας;

Διονύσης Θεοδοσίου: Η HSBC αποτελεί έναν παγκόσμιο τραπεζικό όμιλο, με παρουσία σε 71 χώρες, παρέχοντας ενιαία προϊόντα και υπηρεσίες σε περισσότερους από 47 εκατομμύρια πελάτες. Το μυστικό της επιτυχίας μας είναι η διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής Πληροφορικής, η οποία συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: Simpler, better, faster. Θέλουμε να απλοποιήσουμε τα συστήματά μας, να τα κάνουμε καλύτερα και πιο αποδοτικά και να παρέχουμε πιο γρήγορα λύσεις προς την τράπεζα και, εν τέλει, προς τους πελάτες μας. Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής κάθε χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των τοπικών επιχειρηματικών μονάδων και της Πληροφορικής του Ομίλου.

Η συνεχής και ανοιχτή επικοινωνία με το business, η ευθυγράμμιση των εκάστοτε επιχειρηματικών προτεραιοτήτων με αυτούς της Πληροφορικής, η παροχή ευέλικτων λύσεων εκεί όπου είναι απαραίτητο για τους πελάτες μας και η συνεχής συμμόρφωση στις πολιτικές του Ομίλου και στις απαιτήσεις των τοπικών αρχών είναι οι κύριες προτεραιότητές μας. Επιπρόσθετα, η υλοποίηση της κεντρικής στρατηγικής και η προσαρμογή της στα τοπικά δεδομένα, όπου χρειάζεται, διασφαλίζει ότι οι αρχές της HSBC υλοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σε όλα τα σημεία παρουσίας της. Άλλωστε, οι τράπεζες λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον, όπου οι εξωτερικοί παράγοντες είναι συχνά απρόβλεπτοι και με μεγάλο αντίκτυπο. Επομένως, η Πληροφορική και θα πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα στα νέα δεδομένα και να βοηθάει το business να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες, με τον πιο κατάλληλο τρόπο.

netweek: Θα μπορούσατε να αναφερθείτε σε σημαντικά IT Projects που τρέξατε το τελευταίο διάστημα στην τράπεζά σας, αλλά και την επίδραση που έφεραν στη λειτουργία της;

Διονύσης Θεοδοσίου: Το πιο πρόσφατο έργο ήταν η υποστήριξη της τραπεζικής αργίας και των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και μεταφορά κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στις 28 Ιουνίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015, αντίστοιχα. Ξαφνικά, κληθήκαμε να υλοποιήσουμε ένα σύνολο από νέες και διαφορετικές απαιτούμενες λειτουργικότητες στα συστήματά μας, ώστε να ανταποκριθούμε σε δυο παράλληλους στόχους: να παρέχουμε εργαλεία σε όλες τις μονάδες της τράπεζας για να συμμορφωθούν στις νομοθετικές διατάξεις, να υλοποιήσουν, να διασφαλίσουν και να παρακολουθήσουν τους περιορισμούς αυτούς, αλλά παράλληλα να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την καθημερινότητα των πελατών μας, οι οποίοι συναλλάσσονται μαζί μας.

Η προετοιμασία των τοπικών ομάδων Πληροφορικής, αλλά και των αντίστοιχων ομάδων του Ομίλου, η σκληρή εργασία των ανθρώπων μας και η άμεση και στενή συνεργασία με τις επιχειρηματικές και λειτουργικές μονάδες της τράπεζας απέδωσε και οδήγησε στην άμεση προσαρμογή των συστημάτων και διαδικασιών της τράπεζας. Ταυτόχρονα, δόθηκε μεγάλη έμφαση στην άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πελατών μας, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες του νέου πλαισίου επιτρεπομένων και μη επιτρεπομένων συναλλαγών. Η Πληροφορική έδωσε το παρών στις δύσκολες αυτές στιγμές και βοήθησε αποτελεσματικά και χωρίς καθυστέρηση την τράπεζα και τους πελάτες μας να προσαρμοστούν στη νέα τραπεζική πραγματικότητα.

Επιπρόσθετα, με βάση τη στρατηγική του «Simpler, better, faster», ολοκληρώσαμε αρκετά έργα βελτιστοποίησης εσωτερικών διαδικασιών με νέα συστήματα, τα οποία αύξησαν την παραγωγικότητα των μονάδων της τράπεζας, ενώ παράλληλα δώσαμε νέες δυνατότητες στους πελάτες μας, όπως την εφαρμογή του mobile banking, η οποία παρέχει ενοποιημένη πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς ενός πελάτη στην HSBC παγκοσμίως, σε 26 χώρες. Οι απαραίτητες προσαρμογές των συστημάτων για τις νέες αποφάσεις σχετικά με το πλαίσιο των περιορισμών κίνησης κεφαλαίου θα συνεχιστούν όσο το πλαίσιο αυτό αλλάζει, ενώ παράλληλα έχουμε προγραμματίσει αρκετά έργα αναβαθμίσεων συστημάτων και υποδομών, τα οποία στοχεύουν στη βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών και στη συνολική μείωση του κόστους.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος της HSBC υλοποιεί παγκοσμίως ένα σύνολο από συστήματα και διαδικασίες με στόχο να θέσουμε τον υψηλότερο πήχη του τραπεζικού κλάδου στην ταυτοποίηση, αποτροπή και αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος. Ο απώτερος σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία των πελατών μας και του χρηματοοικονομικού συστήματος. Η Πληροφορική θα παίξει πρωταρχικό ρόλο σε αυτό το πρόγραμμα, με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και την ασφάλεια των δεδομένων και των συναλλαγών και θα ανιχνεύουν αυτόματα τυχόν ύποπτες συναλλαγές.


netweek: Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι σχέσεις με τους vendors;

Διονύσης Θεοδοσίου: Η Πληροφορική βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη στενή και εποικοδομητική σχέση με τους vendors, τόσο του hardware όσο και του software. Η HSBC έχει αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο με τους μεγαλύτερους IT vendors, με βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους. Η συνεργασία αυτή μας βοηθάει να χρησιμοποιούμε τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας για την αναβάθμιση των συστημάτων μας με τον πιο βέλτιστο τρόπο. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει άριστη συνεργασία μέσα στο πλαίσιο των συμφωνιών του ομίλου για την υλοποίηση της κοινής στρατηγικής.

Παράλληλα, η συνεργασία με τους Έλληνες παρόχους είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για την υποστήριξη των τοπικών συστημάτων όσο και για την κάλυψη των τοπικών επιχειρηματικών αναγκών μας. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η ειλικρινής και στενή επικοινωνία και συνεργασία, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει μια αμοιβαία επωφελής και διαρκής σχέση, η οποία θα αποφέρει πλεονεκτήματα και στις δυο πλευρές.

netweek: Πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια για τον οργανισμό σας;

Διονύσης Θεοδοσίου: Οι ηλεκτρονικές μέθοδοι επιθέσεων έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και οι τράπεζες γίνονται, συχνά, στόχοι υποκλοπής στοιχείων και προσβάσεων. Άλλωστε, η πραγματική περιουσία μιας τράπεζας είναι τα δεδομένα των πελατών της και των συναλλαγών τους, γι’ αυτό και μέγιστη προτεραιότητα για την HSBC είναι η προστασία τους. Αξιοποιώντας στο έπακρο τις τεχνολογίες ασφαλείας που είναι διαθέσιμες, έχουν εγκατασταθεί εξελιγμένα και έξυπνα συστήματα σε όλα τα περιφερειακά και κεντρικά σημεία του δικτύου, τα οποία έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να ανιχνεύουν, αλλά και να μπλοκάρουν σε πραγματικό χρόνο ένα μεγάλο εύρος επιθέσεων. Καθώς, όμως, το cybercrime βρίσκει συνεχώς τρόπους παράκαμψης των συστημάτων αυτών, απαιτείται υψηλή επαγρύπνηση και διαρκείς βελτιώσεις και αναβαθμίσεις, ώστε να είμαστε καλύτερα προστατευμένοι απέναντι σε αυτές τις απειλές.

Δεν πρέπει, όμως, να παραγκωνίζουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι επιθέσεις social engineering και phishing αποτελούν, πια, έναν από τους κύριους τρόπους απειλής εισβολής στα εσωτερικά συστήματα μιας τράπεζας. Για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής, η ενημέρωση των υπαλλήλων είναι αναγκαία και έτσι η HSBC έχει επενδύσει σε ένα διαρκές σύστημα ηλεκτρονικής εκμάθησης και απαραίτητης εκπαίδευσης (eLearning) των υπαλλήλων που αφορά θέματα ασφαλείας πληροφοριών. Παράλληλα, περιοδικές ανακοινώσεις και παρουσιάσεις προς όλο το προσωπικό επικεντρώνονται στους κύριους κινδύνους και παρέχουν συμβουλές για την αντιμετώπισή τους.

netweek: Με ποιο τρόπο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες, ώστε να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους;

Διονύσης Θεοδοσίου: Η HSBC δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από καινοτόμες, εύχρηστες και λειτουργικές υπηρεσίες. Η τεχνολογία παίζει σημαντικότατο ρόλο, παρέχοντας τρόπους επικοινωνίας με τους πελάτες πιο άμεσους, πιο φιλικούς και πιο αποτελεσματικούς. Η παροχή ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών μέσω Internet-, phone-, και mobile-banking διευκολύνει την καθημερινότητα των πελατών, εξοικονομώντας τους χρόνο και παρέχοντάς τους την ελευθερία στο πότε και πώς μπορούν να συναλλάσσονται με την τράπεζά τους. Ακόμα και εκεί, όμως, οι καινοτομίες δεν τελειώνουν. Πρόσφατα η HSBC στην Αγγλία ανακοίνωσε τη δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς ταυτοποίησης ενός πελάτη μέσω δακτυλικού αποτυπώματος (TouchID) στην εφαρμογή mobile banking,καθώς και μέσω φωνητικής αναγνώρισης (VoiceID) στο phone banking. Οι πρώτες αντιδράσεις των πελατών μας στην Αγγλία ήταν πολύ θετικές, ενώ, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, η βιομετρική τεχνολογία παρέχει υψηλότερη ασφάλεια από τις παραδοσιακές μεθόδους username και password.

netweek: Mε ποιο τρόπο εκμεταλλεύεστε την καινοτομία στον οργανισμό σας;

Διονύσης Θεοδοσίου: Η καινοτομία αποτελεί συστατικό του DNA στην HSBC και μέσα από πολλαπλά προγράμματα υπογραμμίζεται η μεγάλη σημασία της στην παροχή νέων και καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Η ψηφιακή επανάσταση έχει πια φτάσει σε σημείο ωρίμανσης, τόσο από πλευράς τεχνολογίας, όσο και από πλευράς αποδοχής της από τους πελάτες. Η μετακίνηση της μεγάλης μάζας των συναλλαγών από το κατάστημα προς τα εναλλακτικά κανάλια είναι τόσο σημαντική, ώστε το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας και του προϋπολογισμού της Πληροφορικής να επενδύεται σε αυτά τα κανάλια. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι οι βιομετρικές τεχνολογίες που ανέφερα, καθώς και τα έξυπνα τερματικά ΑΤΜ, τα οποία προσφέρουν πολλές νέες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, η ραγδαία εξάπλωση των Financial Technologies (FinTech), εναλλακτικών, δηλαδή, τρόπων πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω νέων τεχνολογιών, δημιουργεί έντονες αναταράξεις στον παραδοσιακό κλάδο των τραπεζών και απαιτεί την ταχύτατη προσαρμογή και υιοθέτησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό η HSBC έχει εντάξει, ήδη, αυτές τις τεχνολογίες στα συστήματα και τη φιλοσοφία της, ενώ έχει ήδη αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργασιών με εταιρείες του συγκεκριμένου χώρου, μέσα από ένα πρωτοποριακό Εργαστήριο Καινοτομίας στη Σιγκαπούρη. Ταυτόχρονα, δεν είναι τυχαίο ότι ο όρος Chief Innovation Officer ταυτίζεται συχνά με αυτόν του Chief Information Officer. Η παροχή καινοτόμων λύσεων δεν αποτελεί εύκολο στόχο και απαιτεί την καλλιέργεια μιας συνολικής φιλοσοφίας αναζήτησης και ανταμοιβής της καινοτομίας, σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Ένας Chief Information Officer με κατεύθυνση την καινοτομία θα πρέπει να είναι πολύ επικοινωνιακός, να ακούει και να ενθαρρύνει νέες ιδέες, αλλά, παράλληλα, να αξιολογεί τις ιδέες και να θέτει προτεραιότητες, με βάση τις επιχειρηματικές στρατηγικές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η διατήρηση της ισορροπίας είναι δύσκολη, αλλά τα αποτελέσματα, αν τα καταφέρει, εκπληκτικά.

netweek: Σε ποια κριτήρια δίνετε σημασία κατά τη στελέχωση της ομάδας σας;

Διονύσης Θεοδοσίου: Η δημιουργία μιας έντονα συνεργατικής, δεμένης και δυναμικής ομάδας Πληροφορικής αποτελεί τον πλέον κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για έναν CIO. Το πνεύμα ομαδικότητας, η ανταλλαγή πληροφοριών και η κατάργηση των στεγανών, η ανοιχτή επικοινωνία εντός και εκτός της ομάδας και ο σεβασμός στην προσωπικότητα του συναδέλφου δημιουργούν το ιδανικό κλίμα για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας μιας ομάδας και οδηγούν στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ειδικότερα στην HSBC, λόγω του παγκόσμιου και πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της, η καθημερινή επικοινωνία με ομάδες του εξωτερικού και η στενή συνεργασία θεωρείται δεδομένη, καθώς οι παραπάνω ιδιότητες είναι απαραίτητες. Φυσικά χρειάζονται και οι τεχνικές γνώσεις, οι οποίες εμπλουτίζονται και διευρύνονται με εκπαιδεύσεις και μεταφορά τεχνογνωσίας από τους πιο έμπειρους συναδέλφους προς τους πιο νέους. Παράλληλα, υπάρχουν διάφορα προγράμματα τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, για την εξέλιξη της καριέρας όλων των υπαλλήλων, ενώ έντονο είναι το στοιχείο της δημιουργίας ευκαιριών και θέσεων εργασίας σε όλες τις χώρες παρουσίας του Ομίλου, το οποίο υποστηρίζεται και από ειδικά προγράμματα mobility της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

netweek: Πόσες σημαντικό είναι για εσάς να κτίζετε καλές σχέσεις με τη διοίκηση, αλλά και με τους συναδέλφους σας στα άλλα τμήματα;

Διονύσης Θεοδοσίου: Η Πληροφορική έχει καταφέρει να κερδίσει μια σημαντική αναγνώριση ανάμεσα στις επιχειρηματικές μονάδες των τραπεζών, αλλά αυτό δεν είναι από μόνο του αρκετό. Στόχος είναι η Πληροφορική να γίνει business enabler του οργανισμού και όχι απλά ένα κέντρο κόστους στελεχωμένο από άτομα που μιλούν τη δική τους γλώσσα και δουλεύουν απομονωμένα. Ο ρόλος του CIO είναι πρωταρχικός, ώστε να κτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης με όλες τις επιχειρηματικές μονάδες της τράπεζας και να μπορεί να εξηγεί με επιχειρηματικούς όρους τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες της τεχνολογίας.

Η ειλικρίνεια, η ευθυγράμμιση με τους στόχους της τράπεζας και η ανάλυση των απαιτήσεων υπό το πρίσμα του business και όχι ενός τεχνικού ανθρώπου διευκολύνει τον CIO να έρθει πιο κοντά με τη διοίκηση, να καταλάβει τις ανησυχίες και τις ανάγκες της και να προτείνει στη συνέχεια την πιο κατάλληλη στρατηγική για την επίτευξη των στόχων. Η HSBC, έχοντας αναγνωρίσει την αξία της τεχνολογίας, έχει υιοθετήσει ένα οργανωτικό μοντέλο ευθυγράμμισης της Πληροφορικής με τις επιχειρηματικές μονάδες, ώστε όλες οι αποφάσεις να λαμβάνονται με την έγκριση των business units και την ευθύνη της λύσης και της υλοποίησης να ανήκει στην Πληροφορική. Έτσι, πετυχαίνουμε και το απαραίτητο buy-in από το business και το σχεδιασμό κεντρικών και ενιαίων λύσεων, με σαφή πλεονεκτήματα στην καθημερινή λειτουργία και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών μας.

«Ιεραπόστολος» καινοτομίας
Ένας CIO απαιτείται να εστιάζει περισσότερο στη διαχείριση των business stakeholders, παρά στις τεχνικές του γνώσεις. Θα πρέπει να είναι περισσότερο ένας business άνθρωπος, κάποιος που καταλαβαίνει τη στρατηγική της επιχείρησης, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις ευκαιρίες που έχει μπροστά της. Μόνο έτσι θα είναι σε θέση να δώσει τη σωστή κατεύθυνση στις ομάδες του, ώστε να υλοποιηθούν οι πιο κατάλληλες λύσεις που θα έχουν το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα με το ελάχιστο κόστος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να καταλαβαίνει τις προκλήσεις της τεχνολογίας, τις δυνατότητές της και τα ρίσκα που κρύβονται πίσω από ημιτελείς σχεδιασμούς και μη συμφωνημένες απαιτήσεις. Το άριστο κλίμα της ομάδας του και οι αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους εξωτερικούς συνεργάτες τον βοηθούν να υλοποιήσει το έργο του και να κερδίζει την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Επιπρόσθετα, πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες και την υλοποίησή τους, ώστε να αποτελέσει τον «ιεραπόστολο» της καινοτομίας εντός του οργανισμού. Αυτό τον βοηθάει να προτείνει και ο ίδιος νέες, σύγχρονες τεχνολογικά και καινοτόμες λύσεις, αυξάνοντας την αξία της Πληροφορικής και αποτελώντας στρατηγικό εταίρο της διοίκησης.