Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων απέρριψε την προδικαστική προσφυγή της ένωσης εταιρειών «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου – KPMG» στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το έργο: «Σχεδιασμός Συστήματος Αξιολόγησης των επιπτώσεων και αποτίμηση των επιπτώσεων εκατό νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην πολιτική ισότητας των φύλων». Στο διαγωνισμό συνεχίζουν οι: Διαδικασία Α.Ε., Quantos – Στατιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Κέντρο Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.