Η Verbund, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, σκοπεύει να αποχωρήσει από την ελληνική αγορά ενέργειας, αφού η αυστριακή εταιρεία δεν κατατάσσει την Ελλάδα στις αγορές-κλειδιά του εξωτερικού.

Η Verbund επιδιώκει τη βαθμιαία μείωση των δραστηριοτήτων σε δευτερευούσης σημασίας αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισε την αποχώρησή της από την κοινοπραξία Verbund-APT Energa Hellas. Η Verbund διατηρεί το 55% των μετοχών της εν λόγω κοινοπραξίας. Η Verbund-APT Energa Hellas είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή.