Λύση στο πρόβλημα εφεδρικής αποθήκευσης και μακροχρόνιας πρόσβασης για τις απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, τομογραφίες, κ.λπ.) στα ελληνικά νοσοκομεία δίνει το νέο Data Center που υλοποίησε ο Όμιλος ΟΤΕ για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Το νέο Data Center, που εγκαταστάθηκε σε κτίριο που παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, διασυνδέεται μέσω οπτικών ινών με 31 νοσοκομεία, σε 8 περιφέρειες της χώρας. Εκεί, μέσω εξειδικευμένου συστήματος αρχειοθέτησης απεικονιστικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (HARMONI) συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται αυτόματα οι ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις από τα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία. Σε αυτές έχει πρόσβαση μόνο το εξουσιοδοτημένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μέσω τοπικών συστημάτων PACS (Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων – Picture Archiving and Communication System), εξασφαλίζοντας τη διαχρονική ασφάλεια του περιεχομένου.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις σε 31 διασυνδεδεμένα νοσοκομεία αποθηκεύονται πλέον μόνιμα και σε υποδομές cloud, εξασφαλίζοντας άμεση online πρόσβαση από το πιστοποιημένο ιατρικό προσωπικό. Επιπλέον, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων των νοσοκομείων, τόσο για εξοπλισμό, όσο και για αναλώσιμα υλικά., ενώ δίνεται λύση στο πρόβλημα της τοπικής αποθήκευσης.

Το έργο συμβάλλει και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, αφού πλέον οι απεικονιστικές εξετάσεις θα είναι διαθέσιμες σε κάθε νοσοκομείο, μέσω cloud, χωρίς να χρειάζεται να τις αρχειοθετούν οι ίδιοι. Πέρα από τα άμεσα οφέλη για ασθενείς και νοσοκομεία, το έργο ενισχύει και την ερευνητική κοινότητα, καθώς γίνεται εφικτή η ελεγχόμενη και ανωνυμοποιημένη πρόσβαση σε μεγάλους όγκους απεικονιστικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ιατρικής έρευνας. Το έργο ολοκληρώθηκε σε τρεις μήνες με συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και η υλοποίησή του από τον Όμιλο ΟΤΕ έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα αναβαθμίσιμο και επεκτάσιμο.