Τα έσοδα της παγκόσμιας αγοράς συστημάτων επιχειρησιακής αποθήκευσης αυξήθηκαν το γ’ τρίμηνο κατά 2,8% ετησίως στα 9,1 δις. δολ., σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC.

Η συνολική χωρητικότητα  των παραγγελιών αυξήθηκε κατά 31,5% στα 33,1 exabytes. Η αύξηση των εσόδων ήταν εντονότερη στον κλάδο των original design manufacturers (ODMs) που διαθέτουν απευθείας σε hyperscale κέντρα δεδομένων. Το κομμάτι αυτό της αγοράς αναπτύχθηκε κατά 23,4% ετησίως στα 1,3 δις., ενώ οι πωλήσεις server-based αποθήκευσης αυξήθηκε κατά 9,9% και αντιπροσωπεύει 2,1 δις. των εσόδων. Τα εξωτερικά συστήματα αποθήκευσης συνέχισε να αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς, ωστόσο τα 5,8 δις. πωλήσεων αντιπροσωπεύουν μείωση του 3,1% ετησίως. Αναφορικά με τους προμηθευτές, η EMC βρέθηκε στην πρώτη θέση με 18,4% μερίδιο αγοράς εσόδων, ακολουθεί η HP με 16,3%, ενώ το μερίδιο της Dell, στην τρίτη θέση, ανήλθε στο 9,9%.