Εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης καταγράφει η Arηs Developments Hellas, δεύτερη θυγατρική της εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο Arηs Developments.

H εταιρεία συστάθηκε τον Ιούλιο, ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο και ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού για μεγάλους ευρωπαϊκούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. «Στόχος για φέτος είναι να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο, πολλαπλασιάζοντας το δυναμικό της ομάδας ανάπτυξής μας, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας και του Ομίλου Arηs Group» δηλώνει στο NetFAX ο Μάρκος Σιώτης, Managing Director της Arηs Developments Hellas.

Η εταιρεία αναλαμβάνει έργα σε συνεργασία με την Arηs Developments καθώς και άλλες θυγατρικές του Ομίλου. «Ο στόχος της ARHS Developments Hellas είναι απλός: να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ώστε να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του Oμίλου» συμπληρώνει ο Μ. Σιώτης. Η Αrηs Group κατάγραψε ανάπτυξη της τάξης του 36% το 2016, με 67 εκατ. έσοδα, απασχολώντας πάνω από 850 συμβούλους σε 140 σημαντικούς πελάτες σε όλη την ΕΕ.

Η Arηs Development Hellas εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών Software Development και Business Intelligence. Αξιοποιώντας την ισχυρή Java και J2EE εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία της,  η Arηs Developments Hellas παρέχει σύνθετες και ποιοτικές λύσεις σε διάφορους κλάδους όπως customs, Taxation/Excise, Telecommunications κ.λπ.