«Ελάχιστους προνομιούχους» δημιουργεί η τεχνολογία που με τη σειρά τους αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με δεκάδες εκατομμυρίων χρηστών.

Αυτοί, έχουν στη διάθεσή τους τα πλέον εξελιγμένα δίκτυα, τα πιο αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα, καθώς επίσης και τη γνώση των τρόπων αξιοποίησης των κορυφαίων τεχνολογιών αναζήτησης και συγκέντρωσης πληροφοριών και δεδομένων. Τα παραπάνω δεν αποτελούν διαπιστώσεις κάποιου γραφικού, εναλλακτικού, ανενημέρωτου ή άσχετου με το ΙΤ, αλλά ενός στελέχους που διαθέτει την εμπειρία, τη γνώση και την ισχύ του Eric Schmidt, Εκτελεστικού Προέδρου της Google. Αποτέλεσαν δε μέρος της ομιλίας που πραγματοποίησε στις εναρκτήριες εκδηλώσεις της φετινής CeBIT.

Οπως ανέφερε, στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο του πληθυσμού της γης αποκτούσε πρόσβαση στο διαδίκτυο, αυτομάτως θα βελτιωνόταν το βιοτικό επίπεδό τους. Μάλιστα, ένα από τα κύρια ζητούμενα για την Google όσο και τους ανθρώπους που αξιοποιούν τις πληροφορίες, σύμφωνα με τον κ. Schmidt, είναι η άμεση αντιμετώπιση της… εξίσωσης του πώς τόσο λίγοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία. Σήμερα, κάτι παραπάνω από 40 κράτη έχουν επιβάλει περιορισμούς ή ακόμη και λογοκρίνουν το internet και την εξωτερική πληροφόρηση πριν αυτή έλθει σε γνώση και χρήση των πολιτών τους. Βέβαια, χάρη στην mobile τεχνολογία, αυτού του είδους τα φαινόμενα και εμπόδια δείχνουν να ξεπερνιόνται.

«Πλέον, με την ύπαρξη των smartphones, δεν απαιτείται η ύπαρξη ενός κεντρικού hub. Αποτέλεσμα; Οι χρήστες να είναι σε θέση να επικοινωνούν άμεσα και απευθείας ο ένας με τον άλλον», υπογράμμισε ο κ. Schmidt.

Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δίχως την ύπαρξη ενός σημαντικού ποσοστού ανάπτυξης των φορητών επικοινωνιών, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της γης θα εξακολουθήσουν να αγνοούν την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία.

Επιπροσθέτως, με βάση τα στοιχεία πρόσφατων οικονομικών μελετών, όπως λ.χ. του ΟΟΣΑ, το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού είναι τόσο οικονομικά ασθενές που δεν είναι σε θέση καν να έχουν μια απλή πρόσβαση στο διαδίκτυο!

Η πιθανότητα της διαιώνισης ενός συστήματος που θα βασίζεται σε προκαθορισμένες ψηφιακές “κάστες” με τεχνολογικά έχοντες και τους υπόλοιπους “φτωχούς συγγενείς” αποτελεί μια πραγματικότητα που πρέπει να αποφευχθεί. Μένει να διευκρινιστεί το πώς…