Κύκλο εργασιών της τάξεως των 13,1 δισ. δολαρίων, αυξημένο κατά 1% εν συγκρίσει με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα και λειτουργικά έσοδα που διαμορφώθηκαν σε 752 εκ. δολάρια έναντι 568 εκ. δολαρίων το β’ τρίμηνο του 2015, σημείωσε η Dell κατά το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η εταιρεία κατέγραψε ζημιές της τάξης των 264 εκ. δολαρίων από τις συνεχιζόμενες λειτουργίες, οι οποίες ωστόσο ήταν εμφανώς βελτιωμένες από τις ζημιές 292 εκ. δολαρίων που ήταν το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα. Με βάση τα στοιχεία της Dell, το μερίδιο αγοράς που διαθέτει στον τομέα των commercial PCs βελτιώθηκε κατά 0,9%, ενώ το αντίστοιχο που αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τελικούς χρήστες αυξήθηκε κατά 1,1%. Παράλληλα, τα έσοδα που προέκυψαν από τις πωλήσεις στους τομείς των server και δικτύων εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 1%, ενώ κατά 13% αυξήθηκαν οι πωλήσεις των προϊόντων της σειράς των storage SC.