Η Cisco αποτελεί την πρώτη εταιρεία που κατάφερε να λάβει 10 συνεχόμενες πιστοποιήσεις στο παγκόσμιο πρόγραμμα J.D. Power Certified Technology Service and Support Program που έχουν αναπτύξει από κοινού οι J. D. Power και Technology Services Industry Association (TSIA).

Η εν λόγω πιστοποίηση «“αναγνωρίζει» την Cisco για την παροχή «μιας εξαιρετικά άρτιας εμπειρίας παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες στις επιχειρήσεις-πελάτες της σε διεθνές επίπεδο». Σημειώνεται ότι μέσω του προγράμματος γίνεται αξιολόγηση της συνολικής εμπειρίας ικανοποίησης του πελάτη, ενώ βοηθά τους τεχνολογικούς οργανισμούς να αυξήσουν τόσο το βαθμό ευφυΐας τους όσο και την αποτελεσματικότητά τους στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών και εν γένει υποστήριξης.