Σύμφωνα με την έρευνα του World Economic Forum για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της περιόδου 2011-2012, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 90η θέση ανάμεσα σε 142 χώρες, πέφτοντας 7 θέσεις σε σχέση με το 2010 και έχοντας χάσει μέσα σε δύο χρόνια 19 θέσεις.

Θα ήθελα εδώ να δούμε προσεκτικά τη βαθμολογική μας διαφορά που είναι μόλις 0,1 σε σχέση με πέρυσι. Σε μια κλίμακα με άριστα το 7, η Ελλάδα συγκεντρώνει 3,9 ενώ πέρυσι η βαθμολογία μας ήταν 4!

Το συμπέρασμα πως η πτώση οφείλεται αποκλειστικά στην οικονομική κρίση και τους μακροοικονομικούς δείκτες είναι βιαστικό και ισως παραπλανητικό. Το πραγματικά ανησυχητικό είναι η επί σειρά ετών διαφορά μας από τις ανταγωνιστικές οικονομίες που έχουν μέση βαθμολογία τουλάχιστον 5.

Πιστεύω πως πρέπει να επικεντρωθούμε σε δύο επί μέρους τομείς οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, την Καινοτομία (Innovation) και την Επιχειρηματική Κουλτούρα και Διαδικασίες (Business Sophistication) και που δυστυχώς εκεί συγκεντρώνουμε τη χαμηλότερη βαθμολογία με 3,4.

Θεωρώ πως η κρίση της οικονομίας είναι και αποτέλεσμα ενός αδόμητου και για ορισμένους τομείς της αγοράς ανύπαρκτου προτύπου ανάπτυξης που δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη της «νέας» επιχειρηματικότητας. Μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, που να εστιάζει στη δημιουργικότητα, στην καινοτομία, την παραγωγική διαδικασία και τη γνώση.

Το IT Service Management προάγει το ζητούμενο Business Sophistication με τη δημιουργία και εφαρμογή δομημένου πλαισίου διαχείρισης στους οργανισμούς, με στόχο την παροχή ανταγωνιστικών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Αποτελεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τον πελάτη και βασισμένη στη δημιουργία αξίας τόσο για τον τελικό χρήστη, όσο και για την ίδια την επιχείρηση. Παράλληλα, προωθεί μια κουλτούρα διαρκούς βελτίωσης, την απαραίτητη προυπόθεση για δημιουργία καινοτομίας.

Και για να μην μένουν όλα αυτά στο επίπεδο των ‘πολιτικών εξαγγελιών’ υπάρχει το ITIL, ως οδηγός σε ένα σύνολο βελτιωμένων αλλά κυρίως άμεσα εφαρμόσιμων πρακτικών που αποδεδειγμένα δουλεύουν και αποδίδουν.