Η ομάδα έργου NUPS II, το οποίο υλοποιεί για την Ε.Ε. κοινοπραξία της Intrasoft International, διακρίθηκε ως η Ομάδα της Χρονιάς στην κατηγορία Υποστήριξης της Καθημερινής Λειτουργίας Έργου (Team of the Year 2015 for Day to Day Delivery) στα Βραβεία DIGIT 2015, τα οποία διοργανώθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ε.Ε. Κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η Intrasoft International, ανέλαβε στα τέλη του 2014 να υλοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο (NUPS II) πιθανής εκτιμώμενης αξίας 25 εκατ. ευρώ και διάρκειας έξι ετών στον χώρο των “Managed Services”.

Η συμμετοχή της Intrasoft International εκτιμάται στα 12,5 εκατ. ευρώ, η οποία θα μπορούσε να αυξηθεί, αν ανατεθούν πρόσθετες υπηρεσίες από την Επιτροπή. Επικεφαλής της κοινοπραξίας είναι η ATOS SA / NV. Στο πλαίσιο της σύμβασης (NUPS II), η Intrasoft International υποστηρίζει τις παρακάτω υποδομές: το ηλεκτρονικό σύστημα email, τη διαχείριση και την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων τηλεδιάσκεψης, τα συστήματα IP τηλεφωνίας, καθώς και όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως πρόσβαση στα συστήματα.