Την Cosmos Business Systems βράβευσε η Microsoft, με την διάκριση «Awarding Excellence in “Joint Execution”», στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης των συνεργατών της με τίτλο “1st Microsoft Summit 2015: Future begins now”.

Η Cosmos διακρίθηκε μεταξύ των συνεργατών της Microsoft, για την εξαιρετική της απόδοση από πλευράς όγκου και ποιότητας προσφερόμενων λύσεων της Microsoft. Συγκεκριμένα, η Cosmos Business Systems εντατικοποίησε την από κοινού παρουσία σε τελικούς πελάτες με την ομάδα της Microsoft επιτυγχάνοντας ρυθμό αύξησης 60% και ταυτόχρονη αύξηση κατά 87% στη δημιουργία νέων πωλήσεων στην Corporate και SMB αγορά. Εκτός από ποσοτική αύξηση σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ποιοτική αύξηση σε στρατηγικά προϊόντα που επενδύει η εταιρεία όπως Ο365, Azure, SQL Server Premium και System Center.
Η Cosmos Business Systems είναι o μεγαλύτερος εμπορικός συνεργάτης της Microsoft Hellas, ως Licensing Solutions Partner (LSP) και Service Provider, και πλέον κατατάσσεται την κατηγορία των Elite Partners σε παγκόσμιο επίπεδο.