Ηγέτιδα εταιρεία στην κατηγορία των τεχνολογιών Business intelligence (BI) ανακήρυξε την SAS το ανεξάρτητο marketplace επιχειρηματικού λογισμικού GetApp.com.

Σύμφωνα με το GetApp.com, το SAS BI και οι λύσεις προηγμένων analytics της ίδιας εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ισχυρές πληροφορίες, που απλοποιούν την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μάλιστα, όπως τονίζεται, η SAS παρέχει έναν πιο έξυπνο, ταχύτερο όσο και απλούστερο τρόπο διαχείρισης και εξερεύνησης δεδομένων, προσφέροντας την κατάλληλη πληροφορία στα αντίστοιχα στελέχη.