Η Schneider Electric κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Data Centre Power Product of the Year των βραβείων DCS Awards 2016.

Η εταιρεία, μέσα από έναν κατάλογο με τις κορυφαίες λύσεις της αγοράς για Prefabricated & Micro Data Centres, επιτρέπει την ταχύτατη και οικονομική ανάπτυξη υποδομών ΙΤ ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Εκτός από τα IT modules, οι προκατασκευασμένες λύσεις της Schneider Electric περιλαμβάνουν και τα συστήματα παροχής ισχύος και ψύξης, ενώ πριν παραδοθεί στον πελάτη, κάθε δομικό στοιχείο (building block) έχει δοκιμαστεί και παραμετροποιηθεί στο εργοστάσιο.

Προχωρώντας στην εγκατάσταση μόνο όσων στοιχείων χρειάζονται, οι πελάτες μπορούν να μειώσουν το αρχικό κόστος της επένδυσής τους και στη συνέχεια να υιοθετήσουν ένα μοντέλο pay-as-you-grow προκειμένου να αυξάνουν τη χωρητικότητα του κέντρου, ανάλογα με την εξέλιξη των επιχειρηματικών τους αναγκών. Καθώς αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων, οι λύσεις της Schneider Electric για την ανάπτυξη Micro Data Centres δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στην πρόκληση των Big Data και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το latency, αναπτύσσοντας τοπικά data centres στα άκρα του εταιρικού τους δικτύου, μειώνοντας τα κόστη και προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα στις εφαρμογές των πελατών τους.