Ως ηγέτη στην έρευνα “The Forrester Wave: iPaaS for Dynamic Integration, Q3 2016” αναγνώρισε το Dell Boomi η ανεξάρτητη εταιρεία μελετών Forrester Research.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, το Dell Boomi σημείωσε κορυφαίες επιδόσεις στους τομείς των σεναρίων integration που υποστηρίζονταν, στις πρόσθετες δυνατότητες για μη-integration ειδικούς, στην προϊοντική στρατηγική, στα έσοδα καθώς επίσης και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, αλλά και στους εμπορικούς συνεργάτες. Το Dell Boomi προσφέρει το πρώτο όσο και μοναδικό πολλαπλών σκοπών PaaS για AtomSphere integration Platform as a Service (iPaaS), Master Data Management (MDM), αλλά και API Management. Επιτρέπει δε στους πελάτες να ολοκληρώνουν οποιονδήποτε συνδυασμό cloud και εφαρμογών on-premises δίχως την ύπαρξη λογισμικού, συσκευών ή κάποιου είδους κωδικοποίησης. Tο Dell Boomi iPaaS έχει 5.000 πελάτες και διαχειρίζεται κάτι παραπάνω από 2,5 εκατ. επεξεργασίες integration μηνιαίως.