Η Link Technologies και ο ΟΑΣΘ διακρίθηκαν με το 1ο βραβείο για το έργο τηλεματικής του ΟΑΣΘ ως την πλέον καινοτόμο πρωτοβουλία και εφαρμογή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού σε πραγματικό χρόνο (most innovative real–time passenger information initiative), στο πλαίσιο του 7ου Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου “Transport Ticketing & Passenger Information” που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στα τέλη Ιανουαρίου.

Η εφαρμογή τηλεματικής που δημιουργήθηκε για τον ΟΑΣΘ περιλαμβάνει τη χρήση «έξυπνων στάσεων» που ενημερώνουν για το χρόνο άφιξης των λεωφορείων, τη χρήση φωνητικών αναγγελιών για τις επόμενες στάσεις εντός των λεωφορείων, καθώς και τη λειτουργία smartphone application που εμφανίζει τα λεωφορεία, την κίνηση και τις διαδρομές σε πραγματικό χρόνο για την ενημέρωση των επιβατών. Με αυτούς τους τρόπους η χρήση της τηλεματικής επιτρέπει σε ηλικιωμένους και σε άτομα με αναπηρίες να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη αυτονομία τα λεωφορεία, υποστηρίζοντας έτσι, την ευκολότερη μετακίνηση και την κοινωνική ενσωμάτωση. Όπως ανέφεραν οι κριτές, «η εφαρμογή πληροφόρησης επιβατών για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική ενσωμάτωση και την ικανοποίηση ενός μεγάλους και σημαντικού τμήματος του πληθυσμού».