Χωρίς έλεγχο για τρωτά σημεία ασφάλειας λειτουργεί το 80% των IoT εφαρμογών και το 70% των mobile applications, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ponemon Institute.

Το πρόβλημα αποδίδεται εν μέρει στην έλλειψη ελέγχων ποιότητας και πλαισίου δοκιμών για το IoT –σύμφωνα τουλάχιστον με το 55% των συμμετεχόντων. Από τους 16.450 επαγγελματίες IT και Ασφάλειας Πληροφοριών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 58% ανησυχεί για διαρροή δεδομένων από IoT εφαρμογή και το 53% αυτών εκφράζει φόβους για τις κινητές εφαρμογές. Εντούτοις, το 44% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα αποτροπής των επιθέσεων σε IoT και mobile εφαρμογές, ενώ το 11% αυτών εμφανίζεται αβέβαιο σχετικά με τις τακτικές πρόληψης του οργανισμού. Επιπλέον, το 60% αναφέρει με βεβαιότητα την ύπαρξη κρουσμάτων ασφάλειας σε κινητή εφαρμογή (46% για τις IoT εφαρμογές). Τέλος, μόλις το 30% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι υπάρχει ικανοποιητικό budget για την προστασία των mobile και IoT εφαρμογών.