Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης προκήρυξε διαγωνισμό για παροχή προϊόντος για τη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες (CRM).

Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου είναι τετραετής και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου.