Ο Γιάννης Φέρλας, Διοικητικός Διευθυντής της Αττικά Πολυκαταστήματα, σχεδιαγραφεί την αξία και τις εφαρμογές του RFID στα καταστήματα λιανικής πώλησης.

H διακίνηση των εμπορευμάτων που η ετικέτα τους υποστηρίζει RFID μπορεί και εγκαθιστώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό (πύλες, αντένες, ράφια κ.λπ.) να απλουστεύσει τις διαδικασίας παραλαβής, πώλησης, απογραφής και επιστροφής των εμπορευμάτων ως ακολούθως:

Παραλαβές, με αναγνώριση σε επίπεδο τριτοβάθμιας ανάλυσης
Παραλαμβάνοντας τα κιβώτια από τον προμηθευτή και περνώντας τα από την RFID πύλη, το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα τις ποσότητες και τα είδη σε επίπεδο τριτοβάθμιας ανάλυσης (οδηγό, χρώμα και μέγεθος ). Η παραλαβή καταχωρείται αυτόματα στο σύστημα με πλήρη ανάλυση και χαρακτηρίζεται με το ανάλογο status (Παραλαβή Αποθήκης). Στη συνέχεια, ανεβάζοντας τα εμπορεύματα στα corner -πάντα σε επίπεδο κιβωτίου-  περνάνε από την RFID πύλη και αλλάζει το status (Αποστολή σε Corner).Το Corner τοποθετεί τα είδη στα RFID ράφια και έτσι το σύστημα γνωρίζει αυτόματα τη θέση των εμπορευμάτων με πλήρη ανάλυση.

Πώληση, πολλαπλές λειτουργίες με ένα πέρασμα
Περνώντας μαζικά τα εμπορεύματα από το σημείο πώλησης εκδίδεται το παραστατικό, απενεργοποιείται η RFID ετικέτα που ταυτόχρονα είναι και αντικλεπτική και ενημερώνεται το σύστημα αλλάζοντας το status του είδους.

Απογραφή, διαρκής και χωρίς κόπο
Εχοντας διασφαλίσει πλήρη κάλυψη RFID,  δεν χρειάζεται πλέον απογραφή. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση του συστήματος με τις ποσότητες των εμπορευμάτων που υπάρχουν στο κατάστημα. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη για να γίνει  απογραφή, αρκεί να περάσουν μαζικά τα εμπορεύματα από συγκεκριμένες RFID πύλες και το σύστημα τα χαρακτηρίζει σαν απογεγραμμένα καταχωρώντας ταυτόχρονα την απογραφή.

Επιστροφές, μια αυτοματοποιημένη διαδικασία
Η διαδικασία της επιστροφής γίνεται πολύ απλά ως εξής: ο υπεύθυνος του Corner τοποθετεί τα εμπορεύματα σε κιβώτιο και τα στέλνει στην αποθήκη. Με το πέρασμα των κιβωτίων από την πύλη RFID, αυτά καταγράφονται  αυτόματα. Το σύστημα ενημερώνεται σχετικά και εκδίδεται αυτόματα το σχετικό παραστατικό.
Βασικές προϋποθέσεις για όλες τις παραπάνω λειτουργίες είναι: α) τα εμπορεύματα να έχουν ετικέτα RFID και β) να υπάρχει πλήρης κάλυψη.

Δυνατότητα για εξειδικευμένες εφαρμογές
Εκτός των παραπάνω εφαρμογών και έχοντας δημιουργήσει ένα περιβάλλον  που υποστηρίζει την τεχνολογία RFID,  μπορούμε να αναπτύξουμε και άλλες εφαρμογές, όπως:

Κάρτα προσωπικού. Με την είσοδο (ή έξοδο) του υπαλλήλου στο κατάστημα καταχωρείται αυτόματα στο σύστημα η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης.

Κάρτα μέλους Club-VIPs. Μπορούμε να εκδώσουμε κάρτες RFID στο μέγεθος της πιστωτικής κάρτας και, όταν μπαίνει ο πελάτης στο κατάστημα, οι υπεύθυνοι πώλησης να ενημερώνονται μέσα από το σύστημα για τις προτιμήσεις του, σύμφωνα με προηγούμενες αγορές που έχουν καταγραφεί στο σύστημα, και να του προωθούν τα κατάλληλα εμπορεύματα.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω πρέπει να σημειωθεί ότι, αναπτύσσοντας μια τέτοια λύση, εξοικονομούμε πολύ χρόνο σε εργατοώρες γιατί αυτοματοποιούμε τις διαδικασίες. Ταυτόχρονα έχουμε άμεση πληροφόρηση.