Η Alpha Bank διακρίθηκε με το βραβείο “Digital Bank of Distinction for Western Europe” για την ψηφιακή της παρουσία και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που προσφέρει, στο πλαίσιο του διαγωνισμού “Best Digital Banks 2016”.

Η σημαντική αυτή διάκριση, που κατατάσσει την Alpha Bank μεταξύ των σημαντικότερων “ψηφιακών τραπεζών” παγκοσμίως,  αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο Alpha e-Banking Ιδιωτών που ανασχεδιάσθηκε προσφάτως και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking καθώς και το ενημερωτικό portal www.alpha.gr/e-banking. Σύμφωνα με το Global Finance, η νέα κατηγορία βραβείων “Digital Banks of Distinction” απευθύνεται σε τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε μεσαίες αγορές και σε τοπικό επίπεδο και στοχεύει στην ανάδειξη των σημαντικότερων επιτευγμάτων και των βέλτιστων πρακτικών στο digital banking παγκοσμίως.