Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Εργαστηρίου Eltrun του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Π. Σαραντόπουλος και Α. Γρίβα, η Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Πραματάρη και ο Διδάκτορας Δ. Παπακυριακόπουλος, διακρίθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό Business Analytics του Wharton Business School.

Η ομάδα του Eltrun επιλέχθηκε μαζί με ομάδες κορυφαίων διεθνών πανεπιστημίων, για να συμμετέχει σε έργο ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων μιας από τις μεγαλύτερες «Do-It-Yourself» εταιρείες, την The Home Depot. Στόχος ήταν η ανάπτυξη μεθόδου αναγνώρισης συμπεριφορικών μοτίβων αγορών, για τη δημιουργία στοχευμένων προσφορών και την επεξεργασία προσωποποιημένων προωθητικών ενεργειών. Επίσης, το έργο «Shopping Missions: Data Analytics and Virtual Reality Serving Shopper Needs» του Eltrun σε συνεργασία με τις εταιρείες Μαρινόπουλος και Procter & Gamble Hellas πήραν το πρώτο βραβείο στον τελικό του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού Activation Awards του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Λιανεμποριου ECR Europe. Το έργο σχετίζεται με την αναγνώριση των αγοραστικών αποστολών ή των λόγων για τους οποίους οι καταναλωτές προσέρχονται στα supermarkets. Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Καθ. Γ. Δουκίδης, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Πραματάρη και ο Υποψήφιος Διδάκτορας Π. Σαραντόπουλος ανέπτυξαν μελέτη με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και την αύξηση του καλαθιού, η οποία δοκιμάστηκε με επιτυχία τόσο στην ικανοποίηση πελατών όσο και στην παραγωγικότητα του καταστήματος.