Οι εταιρείες 1) Συστήματα Sunlight και 2) Cofely Ελλάς κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εργασίες εγκατάστασης κόμβου φιλοξενίας συστημάτων» για λογαριασμό της ΚτΠ.

Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου έργου: «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία κόμβου φιλοξενίας συστημάτων (collocation data center facilities) που αφορά στη δημιουργία  και θέση σε πλήρη λειτουργία κόμβου φιλοξενίας συστημάτων πληροφορικής. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα δίκτυα και τη διανομή ισχυρών ρευμάτων και κίνησης των υπό διαμόρφωση χώρων, απαραίτητων για την ομαλή, ασφαλή και πλήρη λειτουργία του κόμβου. Ο προϋπολογισμός του  ανέρχεται στις 159.898 ευρώ, με Φ.Π.Α.