Η ένωση εταιρειών Artec - Σ. & Η. Κοσσιερης Ο.Ε. και η εταιρεία ΑΛΣΤΕ κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές για το διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Προμήθεια Υποδομών και εργασίες εγκατάστασης για τη δημιουργία κόμβου φιλοξενίας συστημάτων», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το έργο αφορά στην κατασκευή όλων των αντίστοιχων χώρων υποδοχής, απαραίτητων για την ομαλή, ασφαλή και πλήρη λειτουργία του DC Colocation. Οι εν λόγω χώροι βρίσκονται σε κτίριο που στεγάζεται η ΓΓΠΣ. Αρχικά, ο εν λόγω διαγωνισμός είχε οριστεί για τις 23 Ιουνίου, χωρίς ωστόσο να υποβληθεί κάποια προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 159.898 ευρώ.