Οι εταιρείες 1) Entersoft και 2) Quality & Reliability κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για το ERP του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς που έληγε σήμερα.

 Ειδικότερα, το έργο αφορά στην Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λογισμικού Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και Συστήματος Επιχειρηματικής ευφυϊας (ΒΙ) σε διεπαφή με συστήματα του Νέου ΟΠΣ και Συστήματα Τρίτων – Μετάπτωση των δεδομένων παραγωγικής βάσης (χρήσεων 2003-2010) του υπάρχοντος Πληροφοριακού συστήματος. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 250.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.