Η ένωση εταιρειών 1) ATC-Datamed-Pansystems και η εταιρεία 2) Quality & Reliability κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «e-pronoia για τον πολίτη: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης & Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης».

Το εν λόγω έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού, φιλικού και διαλειτουργικού συστήματος εξυπηρέτησης των χρηστών των προνοιακών υπηρεσιών, το οποίο θα αποτελέσει τον κύριο μοχλό για την ηλεκτρονική οργάνωση των υπηρεσιών και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο χώρο της Πρόνοιας δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων στον τομέα της παιδικής προστασίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.448.528 ευρώ, συμπεριλμβανομένου Φ.Π.Α.