Οι εταιρείες Cosmos Business Systems και Performance Technologies κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τριετούς συντήρησης συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Mainframe and Open Systems Backup) στο μηχανογραφικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ» της ΔΕΔΔΗΕ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 400.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.