Οι οργανισμοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των consumer data δηλώνουν τα δύο τρίτα των ευρωπαίων πολιτών, στο Centrify 2016 Consumer Trust.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διεξήχθη σε ΗΠΑ, Μ. Βρετανία και Γερμανία, οι καταναλωτές φοβούνται περισσότερο για την απώλεια δεδομένων οικογενειακής κατάστασης και, δευτερευόντως, για οικονομικά δεδομένα και δεδομένα υγείας. Παραδόξως, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι οργανισμοί υγείας χαίρουν της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε ότι αφορά την προστασία των δεδομένων τους. Αντίθετα, με σκεπτικισμό αντιμετωπίζονται οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί και οι λιανοπωλητές, ενώ οι πιο «επίφοβοι» οργανισμοί είναι τα γυμναστήρια. Περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι ενημερώνονται για διαρροές δεδομένων από τα ΜΜΕ ή τα social media –ένα εύρημα που δημιουργεί ανησυχίες στους οργανισμούς.