Διαδραστικά συστήματα εκπαίδευσης σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου Λαγονησίου εγκατέστησε η CPI, έπειτα από σχετική ανάθεση έργου εκ μέρους του εκεί Συλλόγου Γονέων.

Επελέγησαν και εγκαταστάθηκαν διαδραστικός πίνακας ClassBoard TB480, ο οποίος σε συνδυασμό με τον βιντεοπροβολέα BENQ MS-500, θα διασφαλίζουν μια πιο σύγχρονη όσο και αποδοτική μαθησιακή εμπειρία.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων, Ευάγγελος Κουκούλης: “Η συνεργασία με τη CPI υπήρξε εξαιρετική. Οι τεχνικοί της συνέβαλλαν ουσιαστικά στην εκπαίδευση των διδασκόντων, ενώ έπειτα από την πάροδο δύο μηνών αξιοποίησης των νέων συστημάτων, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την επιλογή μας και την στήριξη της CPI στην συλλογική προσπάθεια που κατέβαλλαν οι γονείς του σχολείου μας”.