Με τη σημερινή έγκριση από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ της συμμετοχής των τριών εταιρειών, Cosmote, Vodafone-Παναφον και WIND ξεκινάει η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στα 900 και 1800 MHz.

Κατά το πρώτο στάδιο, οι τρεις εταιρείες, θα λάβουν στην τιμή εκκίνησης, το σύνολο των ήδη δεσμευμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη φασματική περιοχή των 900 MHz, όπως έχουν αιτηθεί, ήτοι τμήματα φάσματος, που αντιστοιχούν σε 2 x 7,5 MHz ανά εταιρεία. Το τίμημα, που θα καταβληθεί, σε αυτή τη φάση της διαδικασίας, και από τις τρεις εταιρείες, ανέρχεται σε 181,7 εκατ. ευρώ. Κατά το δεύτερο στάδιο, θα διατεθούν, μέσω δημοπρασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα, τα υπόλοιπα τμήματα στη φασματική περιοχή των 900 MHz και το διαθέσιμο φάσμα στην περιοχή των 1800 MHz.