Σε αναζήτηση τραπεζών που θα συμμετάσχουν σε πιλοτικό πρόγραμμα blockchain βρίσκεται η Visa Europe.

Σκοπός του project είναι να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους η εκκαθάριση συναλλαγών μέσω blockchain, για τοπικές και διασυνοριακές κινήσεις κεφαλαίων, μπορεί να συμβάλλει σε όρους κόστους διαχείρισης, χρόνων εκκαθάρισης, πιστωτικού κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης. Το project θα «τρέξει» από τη μονάδα καινοτομίας Visa Europe Collab, σε συνεργασία με τον καναδικό οργανισμό BTL και την ιδιόκτητη από αυτόν πλατφόρμα διατραπεζικών συναλλαγών Interbit. Οι τράπεζες που θα λάβουν μέρος στο project θα μπορούν να στέλνουν κεφάλαια μεταξύ τους, σε διαφορετικά νομίσματα.