«Ειρμός» είναι η επωνυμία μιας νέας εταιρείας Πληροφορικής, που δραστηριοποιείται από τις αρχές του 2017 στην αγορά της διαφήμισης.

Η Ειρμός δημιουργήθηκε από στελέχη με πολυετή εμπειρία και αναπτύσσει την πλατφόρμα ADACS (ADvertisingACtivities Solutions), απευθυνόμενη σε διαφημιστικές εταιρείες και media agencies. Η ADACS αποτελείται από 7 υποσυστήματα, τα οποία χωρίζονται σε 3 ομάδες: H πρώτη ομάδα καλύπτει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου μια διαφημιστική εκδήλωση να «βγει στον αέρα». Καλύπτονται όλα τα στάδια εξέλιξης σε όλα τα Μέσα, παραδοσιακά και νέα.

Η δεύτερη ομάδα καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένα Media Agency ή ένα Ad Agency, όπως παραγωγή δημιουργικού υλικού, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα του digital, κ.α. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τα υποσυστήματα που καλύπτουν τη διαχείριση και παρακολούθηση σε επίπεδο πρόβλεψης και πραγματοποίησης όλων των οικονομικών στοιχείων ανά πελάτη, δραστηριότητα και Μέσο, καθώς και τις συμφωνίες με τα Μέσα και τους πελάτες.

Η πλατφόρμα ADACS καλύπτει πλήρως τα παραδοσιακά μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες κλπ) καθώς και τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα (Google, Facebook, Youtube κλπ).Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ειρμός δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο όμιλος IPG Mediabrands Greece είναι από τους πρώτους ομίλους επικοινωνίας που υιοθέτησαν το σύστημα της Ειρμός στην Ελλάδα.