Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) κ. Χ. Ζαμπίρας και ο Αντιπρόεδρος κ. Μ. Σακκάς επισκέφθηκαν την Παρασκευή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, προκειμένου να παρουσιάσουν το τριετές πρόγραμμα της ΑΔΑΕ και να τον ενημερώσουν για τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ευχαριστώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ακρόαση, ο κ. Ζαμπίρας τόνισε ότι με βάση την 12ετή εμπειρία της, η ΑΔΑΕ στοχεύει στην πρόληψη και στην επιβολή κανόνων ασφάλειας, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας στους παρόχους ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών επικοινωνιών, προς όφελος των πολιτών.