Η Performance Technologies, ιδρυτικό μέλος του ITSM Forum, πρόσφατα προχώρησε στη δημιουργία ξεχωριστού Business Unit με αντικείμενο την προώθηση και υλοποίηση λύσεων και υπηρεσιών για Business Service Management (BSM) και Infrastructure Technology Service Management (ITSM).

Η δραστηριότητα αυτή είναι πιστοποιημένη κατά ISO 27001:2005 για διαδικασίες ασφάλειας, και κατά ISO 9001:2008 για διαδικασίες ποιότητας που εξασφαλίζουν the ultimate in customer experience. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της υπάρχουσας δραστηριότητας σε έργα ITSM αλλά και την αξιοποίηση της πλούσιας εμπειρίας της εταιρείας σε λύσεις και έργα IT transformation/virtualization/cloud computing, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών που υλοποιούν τέτοια έργα. Οι λύσεις που προωθούνται από την Performance βασίζονται σε συστήματα λογισμικού από κορυφαίους τεχνολογικούς παρόχους του χώρου ITSM, που περιλαμβάνουν τις HP, IBM, EMC/Ionix, VMware, Orsyp. Το στελεχιακό δυναμικό του Business Unit απαρτίζεται από επτά εξειδικευμένους και έμπειρους consultants/ τεχνικούς συμβούλους μηχανικούς ενώ επικεφαλής της δραστηριότητας έχει αναλάβει από αρχές Μαρτίου ο Σπύρος Αγάθος, με πολυετή εμπειρία στο χώρο, σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης.