Η χρήση τεχνολογιών cloud, virtualization και Desktop-as-a-Service φαίνεται ελκυστική σε οργανισμούς, διότι μπορούν να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα ευελιξίας σε αλλαγές επιχειρηματικών μοντέλων, κινητικότητας ανθρώπινου δυναμικού, διαμοιρασμό μοντέλων υπηρεσιών ή μοντέλων υποστήριξης, όπως το BYOD.

Αναφορικά με τη στρατηγική απόφαση υιοθέτησης των τεχνολογιών, υπάρχει κάτι το παραπάνω από το να αντικαθίστανται τα PCs με κάποια αποκεντρωμένη υπηρεσία cloud. Το «desktop», έτσι όπως οι οργανισμοί επιθυμούν να το διαθέσουν, αποτελείται από τις απαιτήσεις, καθώς και τον τρόπο εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού. Παρόλο που η υλοποίηση της νέας υπηρεσίας ακούγεται βατή, απαιτεί σημαντικό σχεδιασμό και διαχείριση κινδύνου.

Μετασχηματισμοί τέτοιου εύρους μπορούν να χαρακτηριστούν ως «major change» και ένας τρόπος αποκινδύνευσης outsourcing αλλαγών αφορά την ανάμειξη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αλλαγών, που σκοπό έχει την έγκριση ή απόρριψη μίας αλλαγής, βάση μιας συλλογικής αξιολόγησης, από εκπροσώπους όλων των επιπέδων του οργανισμού. Ο μετασχηματισμός μπορεί να επιτευχθεί όταν ο οργανισμός αλλάζει τον τρόπο που παραδίδει εφαρμογές, desktops και προσωποποίηση υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες και παράλληλα βελτιώνει την αποδοτικότητά τους. Οι οργανισμοί συνήθως γνωρίζουν τον απώτερο στόχο του cloud sourcing, όμως, δεν πρέπει να υποτιμούν τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουν εκεί.

Για παράδειγμα, βιώνουμε το πόσο εύκολα κατεβάζουμε εφαρμογές στο tablet ή το κινητό μας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αλλά μας εκπλήσσει το γεγονός ότι υπηρεσίες cloud & virtualization τιμολογούνται. Όποιο κι αν είναι το «trend» της αγοράς, οι οργανισμοί οφείλουν να προετοιμάζουν το αλεξίπτωτο για την μετάβαση στο cloud, ώστε να μην πέσουν στο κενό ακολουθώντας το μήνυμα «evolve or die». Σκεφτείτε την εμπειρία μας από το Business Process Outsourcing.

Το πιο συχνό στραβοπάτημα οργανισμών αφορούσε το outsourcing προβλημάτων, όπου μάθαμε ότι η διεργασία στην αποκέντρωση της, οφείλει να είναι ελεύθερη προβλημάτων. Παρόλα αυτά, το μέλλον μάς επιφυλάσσει την ευελιξία του να συνεχίζουμε την εργασία μας από το οικιακό PC στο tablet, από το tablet σε κάποιο εταιρικό laptop και από εκεί στο touch screen της αίθουσας συνεδριάσεων.