Αυτό που σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ως κύρια επιθυμία είναι - πέραν των πολιτικών και διαδικασιών που θα έπρεπε να εφαρμόζονται στον IT οργανισμό πριν από οποιαδήποτε υιοθέτηση εργαλείου ITSM - ποιο εργαλείο, τελικά, αρμόζει στον οργανισμό μας.

Κυρίαρχα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου εργαλείου θα πρέπει να θεωρούνται αυτά που ωθούν τον οργανισμό IT να υιοθετήσει πλήρως τη στρατηγική Πληροφορικής, καθώς και το όραμα της ανώτατης διοίκησης. Πρώτο κριτήριο θα πρέπει να είναι το πόσο εύκολα μπορεί να «στηθεί» η out-of-the-box έκδοση του εργαλείου, καθώς και το επίπεδο τεχνογνωσίας και επιπλέον εκπαίδευσης που απαιτούνται για την εκτενής ρύθμισή του. Το δεύτερο κριτήριο αφορά την ευχέρεια παραγωγής αναφορών, βάσει ιστορικών και real-time δεδομένων.

Το τρίτο κριτήριο επικεντρώνεται στην εύκολη αποτύπωση ροής πληροφοριών/ εργασιών ανά ρόλο και την ευθύνη ρόλου ανά εργασία. Το τέταρτο κριτήριο αφορά το πώς μπορούμε να αποσυμφορήσουμε την, ήδη, πιεσμένη ομάδα λειτουργιών που δρα πυροσβεστικά σε καθημερινή βάση. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, δίνοντας ένα κομμάτι τής βήμα-προς- βήμα πληροφορίας στον πελάτη, σε ένα self-service περιβάλλον για απλά συμβάντα, που ναι μεν μπορούν να επιλυθούν εύκολα, αλλά απασχολούν τους service desk agent από το να επικεντρωθούν σε μείζων συμβάντα ή προγραμματισμένη συντήρηση.

Το πέμπτο κριτήριο αφορά τις δυνατότητες του εργαλείου για διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα μέτωπα επαφής με πελάτες, π.χ. service desk agents, με σκοπό τη συνεχή μείωση επαναλαμβανόμενων κινήσεων επίλυσης παρόμοιων συμβάντων ή παρόμοιας έρευνας αυτών. Το έκτο κριτήριο, αφορά τις περιοχές βελτίωσης που δείχνει το εργαλείο, όχι, μόνο, βάσει SLA & KPI, αλλά και βάσει των επιπέδων υιοθέτησης διαδικασιών από διάφορα τμήματα του οργανισμού, από mobile εργαζόμενους και μη κ.ο.κ. Τα δύο τελευταία κριτήρια έχουν την ίδια βάση. Η πλατφόρμα διαχείρισης συμβάντων, αλλαγών και, releases όταν είναι ενιαία βοηθά τη διοίκηση στην υιοθέτηση πρακτικών ITSM με πιο συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Αυτόν τον χαρακτήρα εξυπηρετεί και μια προσέγγιση υπηρεσίας cloud που στοχεύει στη μείωση του αρχικού κόστους εγκατάστασης & συντήρησης, καθώς και στη μείωση επένδυσης ασφάλειας επιπέδου physical data center.