Η Best Practice Consulting υλοποίησε σύστημα για τη διαχείριση ενεργειών merchandising για την Τάλαντον.

Το σύστημα, που έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, είναι μια πλατφόρμα με διαδικτυακή πρόσβαση  η οποία διαχειρίζεται τις ενέργειες merchandising που υλοποιεί η Τάλαντον για μεγάλους της πελάτες (όπως η Carrefour). H πλατφόρμα επιτρέπει την εύκολη και online συμπλήρωση φορμών επίσκεψης και ενεργειών για τα χειριζόμενα καταστήματα και έχει μια σειρά από προηγμένα χαρακτηριστικά όπως SMS based ειδοποιήσεις και feedback από τους Merchantizers.

«Δραστηριοποιούμαστε στον ιδιαίτερα δύσκολο κλάδο του merchandising και επιλέξαμε την Best Practice Consulting για την ευελιξία  και την ικανότητά της να προσαρμόζει τις λύσεις της στις ιδιαίτερες ανάγκες μας. Γνωρίζαμε την δυναμική της Best Practice Consulting είχαμε όμως την ευκαιρία να δούμε πως η καλή της φήμη δεν είναι μόνο κατ’ όνομα αλλά και κατ’ ουσίαν.» δήλωσε η Μαρίνα Δούρου Quality Assurance Manager και υπεύθυνη του έργου από την πλευρά της Τάλαντον.