Στο άκουσμα του όρου refurbished ή αλλιώς “μη-καινούργιου” εξοπλισμού πληροφορικής, τα στελέχη των επιχειρήσεων… τρέχει στους τελικούς χρήστες και θεωρούν πως το όλο ζήτημα δεν τους αφορά. Κι όμως, η οικονομική κρίση, το “ψαλίδισμα” του διαθέσιμου ΙΤ προϋπολογισμού, αλλά και η αξιοπιστία του παρεχόμενου refurbished πληροφοριακού εξοπλισμού έχουν αυξήσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων απέναντί του.

Οι περικοπές που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στον διαθέσιμο προϋπολογισμό που καλούνται να διαχειριστούν οι IT Directors, αναπόφευκτα οδήγησαν στην επιλογή και αγορά refurbished ή αλλιώς “μη-καινούργιου” εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους. Κι αυτό, με αποτελεσματικό όσο και τον πλέον οικονομικό δυνατό τρόπο.

Βέβαια, καθώς η πραγματικότητα του refurbished εξοπλισμού αφενός μεν υπολείπεται σε ουσιαστική ενημέρωση σχετικά με το περιεχόμενό του και αφετέρου δε, δεν βρισκόταν μέχρι πρότινος στην καθημερινή λειτουργική τους πρακτική, έχουν αποδειχτεί σημαντικά εμπόδια ανάσχεσης στην προσπάθεια αποδοχής του εκ μέρους του επιχειρηματικού κόσμου. Παρόλα αυτά τελευταία δείχνει να κερδίζει τον απαιτούμενο χώρο στο διαθέσιμο ΙΤ budget επιχειρήσεων και οργανισμών, θέτοντας τις βάσεις για μια ακόμη πιο θετική πορεία στο εγγύς μέλλον.

Refurbished IT εξοπλισμός για επιχειρήσεις;
Σε μια προσπάθεια οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν μια ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την πραγματικότητα του refurbished ή αλλιώς “μη-καινούργιου” εξοπλισμού πληροφορικής, της αξιοπιστίας και λειτουργικότητάς του, απευθυνθήκαμε στον κ. Αντώνη Σιούλη, Διευθυντή Ανάπτυξης & Στρατηγικής του Ομίλου DATA MEDIA. Αναφορικά με τις επιμέρους διαφορές μεταξύ του μεταχειρισμένου και του ανακατασκευασμένου ΙΤ εξοπλισμού, ο κ. Σιούλης θεωρεί πως υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη εξοπλισμού. Κι αυτό καθώς ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός δεν έχει περάσει τα απαραίτητα στάδια ελέγχων καλής λειτουργίας, έχει μηδενική ή ελάχιστη χρονική εγγύηση, ενώ προέρχεται από επεμβάσεις σε μη-λειτουργικό ή ανακυκλωμένο εξοπλισμό. Την ίδια στιγμή διανέμεται συνήθως από μικρές εταιρείες που δεν έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και δεν προσφέρει την δυνατότητα προ-εγκατάστασης του αυθεντικού λειτουργικού συστήματος. “Από την πλευρά του, ο ανακατασκευασμένος εξοπλισμός έχει περάσει από όλους τους απαραίτητους ελέγχους και συνοδεύεται από την αντίστοιχη εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Επιπροσθέτως, παρέχει επιλογή προ-εγκατάστασης του αυθεντικού λειτουργικού συστήματος, ενώ διανέμεται από εταιρείες που διακρίνονται από υψηλή τεχνογνωσία και με τη σειρά τους έχουν πιστοποιηθεί για την ανακατασκευή πληροφοριακών συστημάτων από την Microsoft”. Ένα από τα ερωτήματα που τίθεται από την πλευρά των επιχειρήσεων έχει να κάνει με την προέλευση του ανακατασκευασμένου εξοπλισμού, καθώς εν πολλοίς μπορεί να κάμψει την επιφυλακτικότητα που μπορεί να υπάρχει εκ μέρους των στελεχών. Υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει να τονιστεί πως ο μεταχειρισμένος ΙΤ εξοπλισμός συνήθως προέρχεται από εταιρείες ανακύκλωσης, από τις αποσύρσεις που πραγματοποιούν άλλες επιχειρήσεις είτε από απευθείας αγορές που έχουν λάβει χώρα είτε από ιδιώτες ή ακόμη και εταιρείες. Όσο για τον ανακατασκευασμένο εξοπλισμό έλκει την καταγωγή του από την πώληση end-of-life προϊόντων των ίδιων των κατασκευαστών, από τυχόν εκθεσιακά κομμάτια ή πλεόνασμα στοκ μεγάλων διανομέων και αλυσίδων ΙΤ προϊόντων και εξοπλισμού, καθώς επίσης και από επίσημα κανάλια κατασκευαστών όσο και προμηθευτών. Ο κ. Σιούλης θεωρεί πως η οικονομική διάσταση παίζει κάτι παραπάνω από καίριο ρόλο στην επιλογή ανακατασκευασμένου ΙΤ εξοπλισμού εκ μέρους των σύγχρονων επιχειρήσεων. “Μια εταιρεία που θέλει να αντικαταστήσει δεκάδες θέσεις εργασίας, μπορεί αυτομάτως να εξοικονομήσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, το οποίο εν συνεχεία είναι σε θέση να διαθέσει σε άλλες τρέχουσες ΙΤ ανάγκες της!”.

3+1 σημεία που χρειάζονται προσοχή
Ο κύριος Σιούλης προτείνει ένα τετράπτυχο από σημεία που κάθε επιχείρηση οφείλει να προσέξει σε ότι αφορά την επιλογή και απόκτηση “μη-καινούργιου” εξοπλισμού. “Σε πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βεβαιωθούν πως αγοράζουν ανακατασκευασμένο και όχι μεταχειρισμένο εξοπλισμό. Στη συνέχεια, χρήσιμο θα ήταν να επιλέξουν εταιρείες που με τη σειρά τους είναι πιστοποιημένες από την Microsoft, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ζητήσουν γραπτές εγγυήσεις καλής λειτουργίας. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ζητήσουν να πληροφορηθούν αναφορικά με την ισχύουσα πολιτική επιστροφών και την RMA διαδικασία της προμηθεύτριας εταιρείας”.