Η οικονομική κρίση είναι πια γεγονός και στη χώρα μας, και ενώ φανερώνεται σιγά σιγά η πραγματική της διάσταση, τουλάχιστον ακόμα, κανείς δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει πόσο θα διαρκέσει και ποια θα είναι η τελική της επίδραση στην οικονομία.

Οπως είναι φυσικό, σε τέτοιους καιρούς οι επιχειρήσεις πρέπει να θωρακιστούν όσο το δυνατόν καλύτερα μέσα από ένα σύνολο δύσκολων αποφάσεων και συνεχών αποφασιστικών κινήσεων. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η τεχνολογία είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος για τους σημερινούς μάνατζερ.

Σε τέτοιες εποχές, συνήθως, οι εταιρείες αποκτούν δύο ειδών συμπεριφορές. Υπάρχουν αυτές που παίζουν αμυντικά, μειώνοντας προσωπικό, δαπάνες και επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στους καλύτερους πελάτες και στα πιο επικερδή προϊόντα τους. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν εταιρείες που βλέπουν την περίοδο αυτή σαν ευκαιρία να κερδίσουν περισσότερο έδαφος σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους και να κυριαρχήσουν στην αγορά.

Ενα από τα εργαλεία Πληροφορικής που εγγενώς βοηθούν σε τέτοιες καταστάσεις είναι τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence, ΒΙ). Κάποιοι παρομοιάζουν τους μάνατζερ που χρησιμοποιούν εργαλεία BI ως χειρουργούς, διότι γνωρίζουν ακριβώς ποια όργανα πρέπει να θεραπεύσουν και ποια να αφαιρέσουν.

Ως επιχειρηματική ευφυΐα ορίζεται το σύνολο των δεξιοτήτων, διαδικασιών, τεχνολογιών, εφαρμογών και πρακτικών που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων μίας επιχείρησης.

Τα εργαλεία BI, λοιπόν, έχουν σχεδιαστεί για να επεξεργάζονται δεδομένα και να προβάλουν τις επιχειρησιακές λειτουργίες σε όλες τις διαστάσεις του χρόνου (παρελθόν, παρόν και μέλλον), βοηθώντας έτσι στη λήψη αποφάσεων. Από το παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχουν δεδομένα για να μπορεί να τροφοδοτηθεί ένα εργαλείο ΒΙ. Αν και σχεδόν όλα τα εργαλεία ΒΙ υποστηρίζουν τη συλλογή δεδομένων από πολλές πηγές πληροφόρησης, είναι φανερό ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία κεντρική βάση δεδομένων (π.χ. ERP ή CRM), όπου θα αντλούνται τα βασικά στοιχεία των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Το σημαντικότερο ίσως πεδίο αξιοποίησης του business intelligence είναι η ανάλυση του πελάτη, τόσο σε επίπεδο αξίας, όσο και συμπεριφοράς. Μετατρέποντας, λοιπόν, τον όγκο των δεδομένων σε πλήρως εκμεταλλεύσιμη επιχειρηματική γνώση, αναδεικνύονται στρατηγικές ευκαιρίες που μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για ανάπτυξη.

Η κρίση επιβάλλει επέκταση του ΒΙ
Η σημερινή οικονομική κατάσταση φαίνεται να επιβάλει την επέκταση της χρήσης τέτοιων εργαλείων και σε άλλα τμήματα της εταιρείας (προμήθειες, διεύθυνση προσωπικού, παραγωγή κ.λπ.), εφόσον οι επιχειρηματικές αποφάσεις δεν περιορίζονται μόνο στα στενά εμπορικά πλαίσια. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μέτρησης δεικτών για την παρακίνηση των υπαλλήλων της εταιρείας. Ή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών των προμηθειών (εύρεση εποχικότητας, προσφορά και ζήτηση κ.λπ).

Η υλοποίηση ενός εργαλείου ΒΙ σε μία επιχείρηση, είναι μία επένδυση που δεν είναι πολύ δαπανηρή και επίσης μπορεί να ολοκληρωθεί σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, δείχνοντας έτσι άμεσα οφέλη.

Σύμφωνα με το Wikipedia, τα συστατικά μίας επιτυχημένης υλοποίησης ΒΙ (στο οποία συμφωνούμε απόλυτα και εμείς), είναι:

  • Υπαρξη μεθοδολογίας καθοδηγούμενης από τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές
  • Ξεκάθαρο όραμα και σχεδιασμός
  • Δέσμευση από τη διοίκηση της εταιρείας
  • Καλή διαχείριση δεδομένων
  • Σωστή προσαρμογή των λύσεων στις επιχειρησιακές ανάγκες
  • Υπαρξη σωστού τεχνικού πλαισίου για τη σωστή απόδοση του συστήματος
  • Ευέλικτο και επεκτάσιμο μοντέλο ΒΙ.

Στην αρχή του άρθρου αναφέραμε ότι υπάρχουν δύο συμπεριφορές που έχουν οι εταιρείες σε περίοδο ύφεσης, την αμυντική και πελατοκεντρική συμπεριφορά ή την επιθετική και επεκτατική, αναγνωρίζοντας ευκαιρίες και κυριαρχώντας στην αγορά. Προσωπική μας άποψη είναι ότι πιθανόν ο συνδυασμός των δύο συμπεριφορών να είναι πιο αποτελεσματικός.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε περισσότερο πελατοκεντρικοί, να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας καλύτερα, μειώνοντας περιττές δαπάνες και ταυτόχρονα να διακρίνουμε και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να επικρατήσουμε στην αγορά. Είναι προφανές ότι τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με τη χρήση της τεχνολογίας και πιθανόν κυρίως με τη χρήση ενός ΒΙ εργαλείου.

Ο Γιώργος Τσοπανέλης είναι Τεχνικός Διευθυντής Enterpise Applications & BI της iteam