Η δραστική συρρίκνωση της αγοράς αυτοκινήτου τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, σε συνδυασμό με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και την αύξηση των απαιτήσεων των πελατών, έχει δημιουργήσει ένα πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου ο ΙΤ Manager καλείται να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και την ευθυγράμμιση του ΙΤ με το business.

Ο ρόλος του IT Manager σήμερα είναι περισσότερο απαιτητικός από ποτέ, καθώς, πέρα από την άσκηση των παραδοσιακών του καθηκόντων, χρειάζεται να αναλάβει δράση σε τομείς όπως είναι η συγκράτηση του κόστους των συστημάτων (κάνοντας έξυπνες επενδύσεις στο ΙΤ) και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, παρέχοντας ευέλικτες, γρήγορες και ασφαλείς λύσεις που δίνουν αξία τόσο στους εσωτερικούς, όσο και στους εξωτερικούς πελάτες.

Νέες κατευθύνσεις, νέα εργαλεία
Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και μαζί με αυτήν πρέπει να εξελίσσεται και ο ρόλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Ένας CIO σήμερα δεν πρέπει να αφιερώνεται αποκλειστικά σε διαδικασίες που τον απασχολούσαν τα τελευταία 5-10 χρόνια, όπως είναι η συντήρηση μεγάλων computer rooms και η διαχείριση μεγάλων τμημάτων ανάπτυξης λογισμικού.

Τεχνολογίες όπως το cloud και το SaaS οδηγούν τη Διεύθυνση Πληροφορικής σε νέες κατευθύνσεις, εστιάζοντας στην καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι στα τετριμμένα. H LeasePlan Hellas εστιάζει σε αυτές τις τεχνολογίες από το 2010, έχοντας υλοποιήσει, ήδη, λύσεις υβριδικού cloud που επιτρέπουν στους χρήστες μας να δουλεύουν από οπουδήποτε, με οποιοδήποτε σύστημα και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Θεωρώ ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του leasing θα πρέπει να διαθέτουν λύσεις που θα βοηθήσουν στην προσέγγιση πελατών και οδηγών. Εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση αυτού του στόχου είναι εφαρμογές CRM, web apps ή mobile apps, ήτοι εργαλεία που συμβάλλουν στην άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών και οδηγών.

Αναζητώντας την επιτυχία
Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την επιτυχία. Καινοτομία για τον πελάτη δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Υπάρχουν κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων και κατ’ επέκταση στην επιτυχία του ΙΤ. Είναι σημαντική η ευθυγράμμιση της Διεύθυνσης Πληροφορικής με τη στρατηγική της εταιρείας και στο πλαίσιο αυτό ο CIO οφείλει να συμμετέχει δυναμικά και όχι μόνο υποστηρικτικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Επίσης, σημαντική είναι και η «οπτική μέσα από τη ματιά του πελάτη», ώστε οι λύσεις που προσφέρει ο CIO να έχουν πραγματική αξία. Σημαντικά στοιχεία της επιτυχίας είναι οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Πληροφορικής και η κουλτούρα, στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είναι σημαντικό ο CIO να διαθέτει τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις και το περιβάλλον της εταιρείας βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση.

IT Projects

Ανάμεσα στα projects που υλοποιήσαμε το 2016 ήταν και η αλλαγή του τηλεφωνικού κέντρου, βελτιώνοντας σημαντικά, με αυτόν τον τρόπο, την επικοινωνία με τους οδηγούς και τους πελάτες μας. Ένα ακόμα project αφορούσε το νέο portal MyLeasePlan, που επιτρέπει σε οδηγούς και Fleet Managers να επικοινωνούν άμεσα με την LeasePlan για όλα τα θέματα που αφορούν το μισθωμένο αυτοκίνητο.

Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα project που αφορά τη μετάβαση του email συστήματος σε Microsoft Office 365, προσφέροντας, έτσι, περισσότερη ευελιξία στους χρήστες της εταιρείας. Μέσα στο έτος σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε μια νέα mobile εφαρμογή, η οποία θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των οδηγών και θα απλοποιήσει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία με την LeasePlan. Τα επερχόμενα IT projects θα εστιάζουν στις υπηρεσίες cloud και σε εφαρμογές Web για τους συνεργάτες μας.

Στόχος της Διεύθυνσης Πληροφορικής της LeasePlan Hellas είναι να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας, βελτιώνοντας συνέχεια τα συστήματα που προσφέρει σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες, ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες τους.