Οι εταιρείες 1) Byte Computer, 2) Globo Technologies, 3) Onex Hellenic, 4) Printec, 5) Profile, 6) Uni Systems καθώς και η ένωση εταιρειών 7) Algosystems -Ερατοσθένης κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του προσωπικού στην αξιοποίηση του».

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τη ψηφιοποίηση του νομικού υλικού των Δικαστικών φακέλων των εβδομήντα πέντε (41+34) Γραφείων εκτός της Κεντρικής Υπηρεσίας, που ανέρχονται σε 10.000.000 σελίδες, β) Εκπαίδευση (On the job training) του προσωπικού των σαράντα ενός (41) Περιφερειακών Γραφείων Νομικού Συμβούλου εντός Αττικής (256 Νομικοί και 52 Διοικητικοί υπάλληλοι) και τριάντα τεσσάρων (34) Δικαστικών Γραφείων στην Περιφέρεια (90 Νομικοί και 35 Διοικητικοί υπάλληλοι) στη χρήση, αξιοποίηση και ένταξη του ψηφιοποιημένου υλικού στην εφαρμογή του ΟΠΣ του ΝΣΚ, γ) Διασύνδεση του ΝΣΚ με άλλους φορείς όπως Υπ. Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.) και ειδικά του χώρου της Δικαιοσύνης (ΣτΕ, Διοικητικά Δικαστήρια) και δ) Ανάπτυξη & παραμετροποίηση εφαρμογής διαδικτυακών διεπαφών και λειτουργίες υπηρεσιών πολυκαναλικής πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του Ν.Σ.Κ. από φυσικά και νομικά πρόσωπα (πολίτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς).

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επτά (7) δικτυακά switches για την Κεντρική Υπηρεσία., ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του Computer room της Κεντρικής Υπηρεσίας, εκατό (100) φορητοί υπολογιστές για το επιπλέον Νομικό προσωπικό, αντικατάσταση παλαιών επιτραπέζιων υπολογιστών (κατά εκτίμηση 75), αύξηση του αποθηκευτικού χώρου του με προσθήκη δίσκων στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα και αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας με προσθήκη μνήμης στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.765.750 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.