Η νέα κινητή συσκευή που χρησιμοποιώ έχει ασύλληπτα πολλές λειτουργίες και εφαρμογές. Οι περισσότερες εξ αυτών το μόνο που μου προσφέρουν είναι δυσκολία πρόσβασης και χρήσης των ελαχίστων που πραγματικά επιζητώ από μια κινητή συσκευή.

Αυτό είναι ένα, μάλλον, κοινό σφάλμα στη διαδικασία επιλογής και απόκτησης συσκευών ή υπηρεσιών τεχνολογίας. Αντί να αναζητούμε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε, επιλέγουμε απλώς το πιο νέο και το πιο προηγμένο.

Η βαθύτερη αιτία γι’ αυτήν τη συμπεριφορά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ατομικός καταναλωτισμός. Πώς, όμως, εξηγείται το ανάλογο φαινόμενο σε επίπεδο εταιρειών και εταιρικών εφαρμογών Πληροφορικής; Υπάρχει το ανάλογο του καταναλωτισμού σε εταιρικό επίπεδο;

Στις μέρες μας κυκλοφορούν αναρίθμητα εργαλεία, εύκολα (τουλάχιστον φαινομενικά) στην χρήση τους και ελεύθερα προς κτήση μέσω Internet, για κάθε πιθανή εταιρική λειτουργία (σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία, διαχείριση αρχείων ή γενικότερα πόρων, έλεγχος διαδικασιών, εξαγωγή αυτομάτων αναφορών κ.λπ..).

Οι χρήστες ή οι διαχειριστές των εφαρμογών θαμπώνονται από το εύρος διαθέσιμων apps, διατιθέμενων ακόμα και με μηδενικό κόστος. Συχνά, η επιλογή ενός εργαλείου γίνεται από Διευθύνσεις Πληροφορικής που έχουν ισχυρότερο τεχνικά background από την υπόλοιπη εταιρεία. Ένας εργαζόμενος στο ΙΤ μοιραία επηρεάζεται περισσότερο από τεχνικούς νεοτερισμούς και σίγουρα είναι πιο εξοικειωμένος στη χρήση ή διαχείριση εργαλείων και εφαρμογών από τον τελικό και πραγματικό χρήστη.

Το γεγονός αυτό, όταν συνοδεύεται με την έλλειψη ξεκάθαρων και συμφωνημένων απαιτήσεων προς κάλυψη, μπορεί να οδηγήσει όντως σε κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως εταιρικός καταναλωτισμός. Σε μια κατάσταση, δηλαδή, όπου η σχέση αιτίου-αιτιατού μεταξύ απαιτήσεων και λύσεων αντιστρέφεται.

Έτσι, εταιρικά εργαλεία επιλέγονται στη βάση διαφορετικών κριτηρίων πέρα από τις πραγματικές απαιτήσεις, οδηγώντας σε εκτίναξη του κόστους, ακόμα και δωρεάν στην κτήση τους εφαρμογών, εάν συνυπολογιστεί η ζημία που μπορεί να προκληθεί στις συνθήκες εργασίας, τον τρόπο συνεργασίας, την παραγωγικότητα, τη διαχείρισης και χρήση πόρων κ.α.