Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βασίζονται μέχρι σήμερα στη χρήση μαγνητικών ταινιών για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων. Ομως, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις φέρνουν στο προσκήνιο τεχνολογίες αιχμής όπως: δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε δίσκο, υποδιπλασιασμός δεδομένων (data deduplication), συμπίεση δεδομένων (data compression), κρυπτογράφηση δεδομένων (data encryption) και αυτοματοποιημένη αποκατάσταση μετά από καταστροφή (disaster recovery).

Μια αξιόπιστη διαδικασία backup των δεδομένων απαιτεί πολύ χρόνο και κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα συστήματα μαγνητικών ταινιών είναι χαμηλού αρχικού κόστους κτήσης, αλλά συνοδεύονται από μια σειρά μειονεκτημάτων τα οποία γίνονται τις περισσότερες φορές απαγορευτικά στα μεσαία και μεγάλα περιβάλλοντα. Ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για backup και πολύ περισσότερο για recovery, η δυσκολία στη χρήση, η πιθανή καταστροφή, φθορά, κοπή, απομαγνητισμός, το κόστος διακίνησης και αποθήκευσης, η επικινδυνότητα κλοπής είναι μερικά ενδεικτικά μειονεκτήματα της χρήσης των μαγνητικών ταινιών.

Αντιθέτως, τα συστήματα Virtual Tape Library (VTL), επιτρέπουν το πρωτογενές backup σε μορφή ταινίας αποθηκευμένο σε προστατευμένους (RAID protected) σκληρούς δίσκους. Παρόλα αυτά, τα VTLs συνήθως χρησιμοποιούνται σε τοπολογία Storage Area Network (SAN), το οποίο πρέπει να εγκατασταθεί επιπρόσθετα του ήδη υπάρχοντος Ethernet δικτύου και δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος.

Οι ΜΜΕ χρειάζονται μια ευέλικτη λύση backup
Η λύση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνεται μέσα από τα ειδικευμένα συστήματα backup (Backup Appliances) που προσφέρουν συνδεσιμότητα σε Ethernet ή/και SAN δίκτυο. Ετσι σε μία μόνο συσκευή συνδυάζονται δύο τεχνολογίες Virtual Tape Library (VTL) και Network Attached Storage (NAS), προσφέροντας υψηλές λειτουργίες (RAID data protection, data deduplication, data compression, data encryption) με τιμή που ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η χρήση των μαγνητικών ταινιών συνίσταται μόνο για τη μακροχρόνια αποθήκευση των δεδομένων και για αποκατάσταση μετά από ολική καταστροφή, εάν δεν υπάρχει δευτερεύον site. Τα Backup Appliances υποστηρίζουν τη δημιουργία backup-to-tape, χρησιμοποιώντας ως βάση τα υπάρχοντα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων που έχουν τα ίδια δημιουργήσει.

Το Deduplication μειώνει το κόστος
Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων, το deduplication μειώνει τον όγκο των δεδομένων που θα αποθηκευτούν έως και 90%. Υψηλοί ρυθμοί deduplication εμφανίζονται για παράδειγμα όταν αποθηκεύονται εικόνες λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών σε περιβάλλοντα VMware.

Αυτοματοποιημένο Disaster Recovery
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των αντιγράφων ασφαλείας από ένα Backup Appliance σε άλλο, τα deduplicated & compressed δεδομένα μπορούν να αντιγραφούν αυτόματα και με ασφάλεια (data encryption) μέσω WAN συνδέσεων. Ετσι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν αυτοματοποιημένο disaster recovery με χαμηλό κόστος γραμμής λόγω μειωμένου εύρους δεδομένων (έως 20 φορές).

Οι εταιρείες με μεγάλο αριθμό υποκαταστημάτων μπορούν να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους τοπικά, ανά site σε ένα μικρότερο σύστημα, και μετά να τα μεταφέρουν/ αντιγράφουν στο πρωτεύον data center. Κατόπιν, ακολουθεί ο αυτόματος συγχρονισμός των αντιγράφων ασφαλείας από το πρωτεύον στο δευτερεύον data center όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Replication as a service
Η διάθεση της νέας υπηρεσίας «Disaster Resilience» είναι αρκετά προσιτή: οι εταιρείες αποθηκεύουν τα δεδομένα τους τοπικά σε μια ξεχωριστή συσκευή και μετά μεταφέρουν τα δεδομένα τους στο κεντρικό data center του παρόχου της υπηρεσίας, ο οποίος και εγγυάται την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων του πελάτη. Η τιμή της υπηρεσίας εξαρτάται από το εύρος του δικτύου που απαιτείται, την απόσταση από το κεντρικό data center και τον όγκο των δεδομένων που χρειάζεται να αποθηκευτούν.

Σύνοψη
Οι σύγχρονες λύσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (backup) βασίζονται σε ειδικευμένα συστήματα backup (Backup Appliances), τα οποία μειώνουν τον χρόνο backup και ελαχιστοποιούν τον χρόνο αποκατάστασης των κρίσιμων εφαρμογών.

Ο συνδυασμός μέσων (μαγνητικών ταινιών, δίσκων), τεχνολογίας (data deduplication & compression, encryption) και στρατηγικής (ILM – Information Lifecycle Management) προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία για backup και αυτοματοποιημένο disaster recovery, ώστε να επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα επίπεδα υπηρεσίας (Service Level Agreements – SLA) του οργανισμού.

Ο Αλέξανδρος Κρεούζης είναι Senior Sales Professional Information Infrastructure Solutions, Greece, Cyprus, Israel Fujitsu Technology Solutions S.A.