Μια μελέτη που διεξάχθηκε από την Freedom Dynamics προβαίνει σε απευθείας συγκρίσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη και διανομή παραδοσιακού software, στη χρήση ξεχωριστά των DevOps και του cloud, όπως, επίσης, στην εκτεταμένη χρήση και των δύο.

H μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες που αξιοποιούν τα DevOps μαζί με cloud-based εργαλεία έχουν ως αποτέλεσμα:
– 81% βελτίωση στη συνολική απόδοση του software delivery
– Σχεδόν διπλασιασμό στην ταχύτητα διανομής Software
– 80% καλύτερη προβλεψιμότητα στην απόδοση του Software
– 66% βελτίωση στην ποιότητα του software με λιγότερα λάθη
– 69% βελτίωση στην εμπειρία πελάτη
– Υπερδιπλασιασμό του έλεγχου κόστους για τα εργαλεία και υπηρεσίες που οι ομάδες DevOps χρησιμοποιούν