Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αλλά και ο κυβερνητικός μηχανισμός είναι πλέον καθημερινές και πολυδιάστατες. Η διαμόρφωση ευέλικτων στρατηγικών και νέων αντιλήψεων είναι μονόδρομος και η εφαρμογή τους απαιτεί την αλλαγή νοοτροπίας και την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών.

Μια Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει σε αυτό το σημείο ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και η είδηση της σύστασής της, ως πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, είναι σίγουρα ένα θετικό μήνυμα με ιδιαίτερες προεκτάσεις.

Καθώς πολλές καλές πρωτοβουλίες και έργα αποτυγχάνουν, ή καθίσταται δυσχερής η υλοποίησή τους απλά και μόνο λόγω έλλειψης υποστήριξης από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, μια πρωτοβουλία υπό τον Πρωθυπουργό ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Η οικονομία της Ελλάδας βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και η ανάκαμψή της θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα  να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες, κάνοντας τη διαφορά σε όλους τους τομείς και δημιουργώντας μια θετική συλλογική εμπειρία.

Η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία γνώσης και πελατοκεντρικής κουλτούρας με αφετηρία το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Χρειαζόμαστε επίσης αύξηση της ευαισθητοποίησης του συνόλου των πολιτών και συγκεκριμένες δράσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Μια εξαιρετικά σημαντική δράση θα είναι η σύγκλιση της Εκπαίδευσης της Ερευνας και της Παραγωγής, όπου παραγωγή εννοούμε το σύνολο των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι παραγωγικές σχολές οφείλουν να διαμορφώσουν Προγράμματα Σπουδών προσαρμοσμένα στις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Το 4ο συνέδριο του ITSMF παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς καλύπτει και συνδέει αρκετά από τα προαναφερθέντα παρουσιάζοντας την εμπειρία υλοποίησης προγραμμάτων ITSM σε ελληνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τράπεζες. Πιστεύω πως η χρήση αυτής της εμπειρίας είναι η μεγάλη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το Δημόσιο τομέα.