Στη σύσταση ερευνητικών κέντρων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που θα επικεντρωθεί εν μέρει στις τεχνολογίες κρυπτογράφησης προχωρά η ΕΕ.

Στόχος αυτού του project είναι να διερευνηθούν διαφορετικές μεθόδους κρυπτογράφησης ως τρόπος οικοδόμησης εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα τεχνολογίας. Το Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα νέο δίκτυο κέντρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ως μέρος μιας ευρείας αναθεώρησης των μέτρων της ΕΕ για την προστασία των εταιρειών και των κυβερνητικών γραφείων από τους hackers και γι’ αυτό το σκοπό θα συσταθεί ένα πιλοτικό ερευνητικό κέντρο με χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας αποτελούν ευαίσθητο τομέα για τις εθνικές κυβερνήσεις με πολλούς να εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τα σχέδια της Επιτροπής, τα ερευνητικά κέντρα θα συντονίζονται με άλλα γραφεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ENISA που εδρεύει στην Αθήνα και της Europol. Στο πλαίσιο αυτό οι υπουργοί αναμένεται να υπογράψουν ένα σύνολο μέτρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε συνεδρίαση που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες.