Η Advocate / Burson-Marsteller και η SPSS, εταιρείες μέλη του PRC Group The Management House ανέπτυξαν νέες υπηρεσίες για το Ελληνικό Διαδίκτυο (π.χ. websites, blogs, forum).

Χρησιμοποιώντας τεχνικές αυτόματης ανάλυσης κειμένου οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν την δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας της γνώμης των πολιτών για ορισμένα θέματα όπως εκφράζεται στο διαδίκτυο, της αρθογραφίας σε ηλεκτρονικές εφημερίδες ή των αναφορών σε blogs.

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής συνοψίζονται στις παρακάτω υπηρεσίες: α) Αυτόματη εξαγωγή εννοιών από Websites / Blogs / Forum: Για παράδειγμα, πόσες φορές υπήρξε κακός χαρακτηρισμός για πολιτικό πρόσωπο στα 150 πιο δημοφιλή blogs στα τελευταία 15 λεπτά; β) Δημιουργία αυτόματων ειδοποιήσεων υπό μορφή «συναγερμών»: (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε περίπτωση αναφοράς ενός προσώπου, γεγονότος ή εταιρείας σε οποιοδήποτε Website ή Blog ή Forum, γ) Αυτόματη εξαγωγή της γνώμης των πολιτών: Ειδικό λογισμικό είναι σε θέση να ανακαλύψει και να αναδείξει τις πιο συχνές σκέψεις και προτάσεις που εκφράζονται από τους πολίτες σε σχέση π.χ. για την φορολογία στην ιστοσελίδα OpenGov και δ) Ανάδειξη συσχετισμών: Ανάμεσα στις έννοιες που καταγράφονται σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα: Π.χ. ποιες άλλες έννοιες συνυπάρχουν σε συζητήσεις και τίτλους Blogs για την Ελληνική Οικονομία; Ποιες έννοιες συνυπάρχουν με γνωστά Brands εταιριών;