H ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί μια από τις σταθερά ταχύτατα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ωθούμενη από τις ανάγκες που υπάρχουν για ταχύτερες, απλούστερες και οικονομικότερες τιμολογήσεις.

Τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ελληνική αγορά κρίνονται σημαντικά τόσο για τις ελληνικές επιχειρήσεις όσο και για το δημόσιο τομέα. Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα, η εφαρμογή της μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της φοροδιαφυγής, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία, ενώ τα οφέλη που φέρνει είναι μεγάλα ακόμα και στην περίπτωση που υιοθετηθεί από μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Οσον αφορά τις ίδιες τις επιχειρήσεις, διάφορες μελέτες του ΣΕΒ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδεικνύουν τη σημαντική μείωση κόστους που επιτυγχάνεται με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, τόσο στον εκδότη όσο και στον αποδέκτη του τιμολογίου. Επιπλέον, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση χρόνου προετοιμασίας και αποστολής του τιμολογίου (λιγότερο από 1 λεπτό σε σχέση με τα 12 λεπτά της παραδοσιακής τιμολόγησης), γίνεται άμεση παραλαβή του τιμολογίου (δεν χρειάζεται να ταχυδρομηθεί ή να αποσταλθεί με courier), μειώνεται ο χώρος για την αποθήκευση των χάρτινων τιμολογίων και ενισχύεται η οικολογική συνείδηση (μείωση εκπομπών ρύπων CO2, προστασία των δασών).

Πιστοποιημένη ασφάλεια
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται τα τελευταία πέντε χρόνια από ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες απολαμβάνουν τις ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχουν οι ελληνικοί πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η ασφάλεια υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης πιστοποιείται από το πρότυπο ISO 27001, το οποίο οι Ελληνες πάροχοι είτε το έχουν αποκτήσει, είτε έχουν ενσωματώσει στις λύσεις τους τις περισσότερες διαδικασίες που προβλέπει αυτό. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ISO είναι ιδιαίτερα αυστηρή και απαιτητική, γι’ αυτό και ελάχιστες εταιρείες στην Ευρώπη την έχουν λάβει.

Το ISO 27001 ουσιαστικά κατοχυρώνει στον μέγιστο δυνατό βαθμό: * την ασφάλεια της υλοποίησης και καθημερινής λειτουργίας των εφαρμογών * την ασφάλεια των δεδομένων που φιλοξενούν οι εφαρμογές * τις τεκμηριωμένες διαδικασίες λειτουργίας και διαχείρισης των εφαρμογών * την ύπαρξη μηχανισμών ελέγχου ακεραιότητας των στοιχείων των χρηστών * τη χρήση κρυπτογραφικών εργαλείων και μεθόδων για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων της εφαρμογής * τη διενέργεια ελέγχων ανίχνευσης ευπαθειών και διείσδυσης (vulnerability assessment/ penetration testing) * τον συνεχή έλεγχο όλων των συνεργατών και μερών που εμπλέκονται στην παροχή της υπηρεσίας, με βάση καθορισμένες προδιαγραφές διαθεσιμότητας και ποιότητας (Service Level Agreements), καθώς και αυστηρά μέτρα ελέγχου ασφαλείας αυτών.

Μεγάλη αποδοχή
Με τη νομοθεσία του 2006(ΠΟΛ1049/21-03-2006) για την κατάργηση του εντύπου τιμολογίου, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ξεκίνησαν να αποστέλλουν άυλα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Στην Ελλάδα, ήδη, από το 2003 οι επιχειρήσεις ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά τιμολόγια και, πλέον, μιλάμε για ένα ποσοστό περίπου της τάξης των 5% στο σύνολο των τιμολογίων που εκδίδονται μηχανογραφικά – από τα 250 εκατ. τιμολόγια που εκδίδονται μηχανογραφικά ανά έτος, σχεδόν τα 10-12 εκατ. είναι ηλεκτρονικά.

Επιπλέον, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ χρησιμοποιείται ευρέως στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν 7.000 ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν σήμερα την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με τον αριθμό τους να αυξάνει συνεχώς. Η μεγάλη αποδοχή που έχει βρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική μείωση του κόστους που επιτυγχάνεται μέσω αυτής.

Η ελληνική αγορά στρέφεται σταθερά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία καλύπτει τις ανάγκες των ελληνικών και όχι μόνο επιχειρήσεων. H ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι εδώ και οφείλουμε να συνεισφέρουμε στην εξάπλωσή της, στοχεύοντας πάντα στην κάλυψη των αναγκών των ελληνικών (και όχι μόνο) επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε γωνιά της Ελλάδας και αν βρίσκoνται.