Στην άμεση ηλεκτρονική τιμολόγηση με τους πελάτες της προχώρησε η Ιάσων Πληροφορική, μέσα από την υλοποίηση της λύσης R@L e-Invoicing Paperless της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft).

Με στόχο την υποστήριξη & ενίσχυση των εμπορικών της σχέσεων, η Ιάσων Πληροφορική συνδέθηκε στο δίκτυο R@L e-Invoicing Paperless της Retail@Link. Η πολυετής & εστιασμένη εμπειρία ολοκληρωμένων λύσεων SaaS που προσφέρει η Retail@Link, έδωσε τη δυνατότητα στην Ιάσων Πληροφορική να εκμηδενίσει την ανθρώπινη παρεμβολή στη χειροκίνητη έκδοση παραστατικών που ανταλλάσσει με τους εμπορικούς συνεργάτες της, καθώς η υπηρεσία προσφέρει πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση της λειτουργίας τιμολόγησης, μειώνοντας το κόστος ανά παραστατικό > 50% μέσα από τη διαδικασία της σταδιακής αποδέσμευσης από το χαρτί και τα αναλώσιμα.