Η Άποψη Α.Ε. προηγείται ύστερα από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών στο διαγωνισμό της ΚτΠ Α.Ε. για το υποέργο 1 με τίτλο: «Ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος ΤΗΛΕΔ» της πράξης «Μελέτη και Ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος ΤΗΛΕΔ για το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

Η Άποψη Α.Ε. κατέκτησε βαθμολογία 102,82 και ακολουθούν οι: Cyberstream με βαθμολογία 102,38, η Open Business Software Application με 101,74 και η Cyberce με 101,62. Απορρίφθηκαν οι συμμετοχές των Orasys και Γνώμων Πληροφορική.