Η Αγροτική Βιομηχανία Μεσσηνίας ΑΕ ΑΓΡΟ.ΒΙΜ. προχώρησε στην υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης (EDI) της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) με στόχο την αυτοματοποίηση της διακίνησης (έκδοση & παραλαβή) ηλεκτρονικών παραστατικών και παραγγελιών από και προς το πελατολόγιό της εκτός Ελλάδος.

Το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής διασύνδεσης της ΑΓΡΟ.ΒΙΜ. με το πελατολόγιό της επιταχύνει σημαντικά την ανταλλαγή δεδομένων, εξασφαλίζοντας την άμεση, ασφαλή, κρυπτογραφημένη και πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική αποστολή και απευθείας καταχώριση χωρίς λάθη από ERP σε ERP, χωρίς να εμποδίζεται από την ετερογένεια των πληροφοριακών συστημάτων. Ταυτόχρονα η εταιρεία έχει τη δυνατότητα μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας e-Invoicing να επεκτείνει την ηλεκτρονική διασύνδεσή της με κάθε πελάτη που επιθυμεί να αυτοματοποιήσει την εισαγωγή παραστατικών στα συστήματά του, χάρη στο ευρύτατο δίκτυο συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική τιμολόγηση της Retail@Link, χωρίς να απαιτείται καμία επένδυση στην υπάρχουσα υποδομή.